1 Artykuł

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Boży chleb

Ewangelia z niedzieli 18 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał» (J 6, 29). Bóg pragnie dokonać w nas cudów; przede wszystkim cudu naszego przebóstwienia. Aby tego dokonać potrzebuje naszej wiary, naszego zaufania, które wyrażają się, m.in. w cenieniu wyżej dóbr duchowych niż dóbr materialnych, zdrowia i dobrostanu naszych dusz wyżej niż zdrowia i dobrostanu naszych ciał.

Gospel commentary