Tag: Męka

Znaleziono 2 wyników dla "Męka"
Ewangelia ze środy: Kiedy na jaw wychodzą zamysły serca

Ewangelia ze środy: Kiedy na jaw wychodzą zamysły serca

Komentarz do Ewangelii z Wielkiej Środy. „A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»”. Podczas Męki każda z postaci wydaje się odzwierciedlać możliwe postawy wobec Jezusa. Tak jak apostołowie, przybliżmy się do Niego w naszej modlitwie, aby nam objawił prawdę o naszym sercu i moc jego miłosierdzia.

Komentarz do Ewangelii: Przemienienie Pańskie

Komentarz do Ewangelii: Przemienienie Pańskie

Komentarz do Ewangelii z drugiej niedzieli Wielkiego Postu (rok B). «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Prośba Piotra wyraża pragnienie każdego ludzkiego serca, aby na zawsze trwać kontemplując z radością chwalebne oblicze Boga. Do tego jesteśmy powołani, do wiecznego szczęścia. Droga, aby do niego dotrzeć, prowadzi przez Krzyż.