Wiadomość dnia

Środa w oktawie Wielkanocy: “Wszystko zostało nam już dane w Chrystusie”

Ty, który żyjesz pośród świata jako jeden z wielu obywateli i kontaktujesz się z ludźmi, uważającymi się za dobrych lub złych... ty właśnie powinieneś odczuwać stałe pragnienie dzielenia się z nimi radością, którą daje ci bycie chrześcijaninem. (Bruzda, 321)

Jeśli popatrzymy wokół siebie i rozważymy bieg historii ludzkiej, dostrzeżemy postępy i rozwój. Nauka dała człowiekowi większą świadomość jego władzy. Technika panuje nad światem naturalnym w większym stopniu niż w minionych epokach i pozwala ludzkości marzyć o osiągnięciu wyższego poziomu kultury, dobrobytu materialnego, jedności.

Niektórzy być może poczują chęć, by wycieniować ten obraz, przypominając, że ludzie cierpią obecnie niesprawiedliwości i ...

Św. Josemaría Escrivá
"Albo potrafimy spotkać Pana w naszym codziennym życiu, albo Go nie spotkamy nigdy"
ŚW. JOSEMARÍA, Założyciel Opus Dei