"Nauka jest dla ciebie poważnym obowiązkiem"

Modlisz się, umartwiasz, angażujesz w tysiąc dzieł apostolskich, ale… nie uczysz się. – Nie będziesz pożyteczny, jeżeli się nie zmienisz. Nauka, formacja zawodowa – jaka by nie była – to dla nas poważny obowiązek. (Droga, 334)

Godzina nauki w życiu nowoczesnego apostoła jest godziną modlitwy. (Droga, 335)

Jeśli masz służyć Bogu swoim umysłem, nauka jest dla ciebie poważnym obowiązkiem. (Droga, 336)

Często przystępujesz do sakramentów, modlisz się, zachowujesz czystość… a nie uczysz się… – Nie mów mi, że jesteś dobry: jesteś jedynie dobrotliwy. (Droga, 337)