"Jeden duch i jedno serce"

Jako dziecko Boga i dzięki Jego łasce powinieneś być mężczyzną mocnym – czy kobietą mocną – w pragnieniach i w czynach. – Nie jesteśmy roślinami w cieplarni. Żyjemy pośród świata i musimy znosić wszystkie wiatry, upał i mróz, deszcze i huragany... ale wierni Bogu i Jego Kościołowi. (Kuźnia, 792)

Dzieło Kościoła jawi się codziennie niczym wielka tkanina, którą ofiarowujemy Panu, gdyż my, wszyscy ochrzczeni, stanowimy Kościół. – Jeśli będziemy wypełniać swoje obowiązki – wiernie i z oddaniem – ta wielka tkanina okaże się piękna i bez skazy. – Lecz jeśli ktoś opuści nitkę tu, inny tam, a jeszcze inny z drugiej strony... zamiast pięknej tkaniny wyjdzie z tego postrzępiona szmata. (Kuźnia, 640)

Proś Boga, aby w Kościele świętym, naszej Matce, serca wszystkich, jak u początków chrześcijaństwa, były jednym sercem, by do końca wieków naprawdę spełniały się słowa Pisma Świętego: multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una – jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. – Mówię do ciebie poważnie: oby przez ciebie nie doznała uszczerbku ta święta jedność. Rozważ to podczas swojej modlitwy! (Kuźnia, 632)

Ofiaruj modlitwę, zadośćuczynienie i swoje działanie w tej intencji: ut sint unum! – abyśmy my, wszyscy chrześcijanie, mieli jedną wolę, jedno serce, jednego ducha: omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! – abyśmy wszyscy, mocno zjednoczeni z Papieżem, podążali do Jezusa przez Maryję. (Kuźnia, 647)