Number of articles: 105

Słowa Jana Pawła II po modlitwie Anioł Pański

Na zakończenie tej uroczystej liturgii, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich pielgrzymów przybyłych z różnych stron świata.

Dokumentacja

Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas Mszy świętej kanonizacyjnej

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8, 14). Te słowa apostoła Pawła przed chwilą wypowiedziane pomagają nam lepiej zrozumieć znaczenie przesłania dzisiejszej kanonizacji Josemarii Escrivy de Balaguera. Pozwolił się on posłusznie prowadzić Duchowi, w przekonaniu, że tylko w ten sposób można w pełni spełnić wolę Boga.

Dokumentacja

Prośba kard. José Saraivy Martinsa o kanonizację Josemarii Escrivy de Balaguera

Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram

Dokumentacja

Bulla ogłaszająca Kanonizację Josemaríi Escrivy

LITTERAE DECRETALES

Dokumentacja

Escriva. Mistrz dobrego humoru

Przypominamy książkę José Luisa Sorii (Apostolicum, 2002).

Dokumentacja

O chłopcu, który powiedział „Tak”. Historia życia św. Josemaríi Escrivy

Dla najmłodszych

Dokumentacja

Jan Paweł II na stulecie urodzin Josemarii

12 stycznia 2002r. w Auli imienia Pawła VI, Ojciec Święty, Jan Paweł II, uroczyście powitał uczestników kongresu zorganizowanego z okazji setnej rocznicy urodzin błogosławionego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem przemówienia.

Dokumentacja

Śladami Boga. Biografia Josemarii Escrivy de Balaguer założyciela Opus Dei

Francois Gondrand, Tłumaczenie: Sławomir, Bardzki Wydawnictwo: Apostolicum 2000.

Dokumentacja

Przemówienie Ojca Świętego rok po beatyfikacji

Przemówienie Jana Pawła II z okazji Zjazdu teologicznego poświęconego studiom nad nauczaniem błogosławionego Josemarii Escrivy.

Dokumentacja

Josemaria Escriva De Balaguer. Szkic biografii założyciela Opus Dei

Salvador Bernal

Dokumentacja