Number of articles: 65

Kto może należeć do Opus Dei?

Prałatura personalna

Statuty (po łacinie)

Statuty Opus Dei, napisane po łacinie, ustalają precyzyjnie rzeczywistość prawną tej prałatury, jej organizację i cele. Zostały przekazane przez Kościół w 1982 roku.

Prałatura personalna

Miejsce w Kościele katolickim

Formacja duchowa, którą oferuje Opus Dei, uzupełnia pracę duszpasterską realizowaną przez kościoły lokalne. Osoby, które wstępują do Opus Dei, pozostają wiernymi własnej diecezji.

Prałatura personalna

Prałatura Personalna

Prałatura personalna jest formą prawną przewidzianą przez Sobór Watykański II, stworzoną w celu prowadzenia szczególnych zadań i dzieł apostolskich. W przypadku Opus Dei jest to zadanie rozpowszechniania we wszystkich środowiskach społecznych głębokiej świadomości powszechnego powołania do świętości i apostolstwa.

Prałatura personalna

Prałatura personalna

Z prawnego punktu widzenia Opus Dei jest Prałatura Personalną Kościoła katolickiego.

Prałatura personalna