Założyciel Opus Dei - Tom 3: ‘Boże drogi na ziemi’

Andrés Vazquez de Prada. Wydawnictwo M - Księgarnia św. Jacka, Kraków 2006.