Założyciel Opus Dei - Tom 3: Boże drogi na ziemi

Andrés Vazquez de Prada. Wydawnictwo M - Księgarnia św. Jacka, Kraków 2006.

Opus Dei - Założyciel Opus Dei - Tom 3: <em>Boże drogi na ziemi</em>