Założyciel Opus Dei - Tom 1: ‘Panie, żebym przejrzał!’

Andrés Vazquez de Prada, Wydawnictwo M - Księgarnia św. Jacka, Kraków 2002.