Założyciel Opus Dei - Tom 2: ‘Bóg i odwaga’

Andrés Vazquez de Prada. Wydawnictwo M - Księgarnia św. Jacka, Kraków 2004.