Aantal artikelen: 159

Paus: Voor het geloof van de jongeren

Deze meimaand begint de Paus een cyclus van drie gebedsintenties gewijd aan de familie. En hij wil dat doen door zich allereerst tot de jongeren te richten, zij die “iets nieuws willen opbouwen”.

Van de paus en de Kerk

Urbi et Orbi Pasen 2022: "Vrede is ieders primaire verantwoordelijkheid"

Op Eerste Paasdag sprak paus Franciscus vanaf de centrale loggia van de façade van de basiliek tot de mensen op het Sint-Pietersplein zijn traditionele paasboodschap uit. Deze stond nagenoeg geheel in het teken van oorlog en vrede. Aansluitend op de toespraak verleende de paus ‘aan stad en wereld’ (Urbi et Orbi) de plechtige pauselijke zegen.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor hen in de gezondheidssector

Bidden we voor hen die in de gezondheidssector hulp bieden aan zieken en ouderen, vooral in de armste landen. Mogen zij voldoende ondersteund worden door regeringen en lokale gemeenschappen.

Van de paus en de Kerk

Paus: uitdagingen in de bio-ethiek

De vooruitgang in de biotechnologie stelt ons voor bio-ethische uitdagingen. "Wij christenen," aldus paus Franciscus, "moeten reageren met een nog diepere onderscheiding, zonder ons hoofd als een struisvogel in het zand te steken".

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus roept op tot dag van vasten voor vrede in Oekraïne

Uiting gevend aan zijn grote bezorgdheid over de verslechterende situatie in Oekraïne, heeft paus Franciscus gevraagd dat 2 maart aanstaande, Aswoensdag, een dag van gebed en vasten zou zijn voor de vrede in Oekraïne.

Van de paus en de Kerk

Op de weg van de liefde bij de mens blijven die lijdt

Boodschap van paus Franciscus voor de 30ste Wereldziekendag op 11 februari, gedachtenis van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dit jaar is het thema “Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc. 6, 36).

Van de paus en de Kerk

Paus: gebed voor vrouwelijke religieuzen

We bidden voor de vrouwelijke religieuzen en gewijde vrouwen; wij danken hen voor hun zending en hun moed. Mogen zij nieuwe antwoorden blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd.

Van de paus en de Kerk

Paus: religieuze discriminatie en vervolging

Laten we bidden dat mensen die gediscrimineerd worden en religieuze vervolging ondergaan, in de samenlevingen waarin ze leven de erkenning en waardigheid zullen vinden die voortkomt uit het broer en zus zijn.

Van de paus en de Kerk

Paus: de Catechisten

Laten we samen bidden voor de catechisten, ze zijn geroepen om het Woord van God te verkondigen – opdat ze er met moed, met creativiteit, met de kracht van de Heilige Geest, met vreugde en met grote vrede van getuigen.

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus: De zieke, niet de ziekte, staat in het centrum van de geneeskunde

Paus Franciscus riep op tot een geneeskunde met "hoofd en hart". Tijdens een audiëntie voor vertegenwoordigers van de universiteit Campus Bio-Medico op 18 oktober 2021 bedankte hij hen voor hun inspanningen om het welzijn van de mens centraal te stellen in hun werk. De Campus Bio-Medico in Rome, gesticht in 1993, gaat terug op een initiatief van de zalige bisschop Alvaro del Portillo (1914-1994).

Van de paus en de Kerk