Paus: voor geweldloosheid

In zijn video van april, geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, doet de paus aan het eind een oproep: “Laten we geweldloosheid, zowel in het dagelijks leven als in internationale betrekkingen, tot leidraad van ons handelen maken”.

Maandelijkse intentie van Paus Franciscus – April 2023

Laten we allemaal besluiten om geweldloosheid krachtig te ondersteunen. Zoals de Paus zegt: “Leven, spreken en handelen zonder geweld is niet: zich overgeven, verliezen of opgeven. Het is streven naar alles.” Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de encycliek Pacem in Terris van Johannes XXIII verscheen. Paus Franciscus brengt de boodschap van deze encycliek opnieuw onder de aandacht door ons eraan te herinneren dat “elke oorlog, elke gewapende confrontatie, altijd eindigt in een nederlaag voor iedereen”. 

“Leven, spreken en handelen zonder geweld is niet: zich overgeven, verliezen of opgeven. Het is streven naar alles.

Zoals de heilige Johannes XXIII zestig jaar geleden zei in de encycliek Pacem in Terris: oorlog is waanzin, oorlog gaat het verstand te boven.

Elke oorlog, elke gewapende confrontatie, eindigt altijd in een nederlaag voor iedereen.

Laten we een cultuur van vrede ontwikkelen. Laten we onthouden dat zelfs in gevallen van zelfverdediging vrede het doel is. En dat een duurzame vrede alleen een vrede zonder wapens kan zijn. Laten we geweldloosheid, zowel in het dagelijks leven als in internationale betrekkingen, tot leidraad van ons handelen maken.

En laten we bidden voor een bredere verspreiding van een cultuur van geweldloosheid, die een afnemend gebruik van wapens inhoudt, zowel door staten als door burgers.”

Download de infogram hier in hoge resolutie.

Voor het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://www.popesprayer.va/ 

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl 

Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va/en.html