Pasen 2023: Urbi et Orbi

Paus Franciscus: "Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen, zoals dat verkondigd wordt in de Kerken van het Oosten. Dat 'waarlijk' zegt ons dat onze hoop geen illusie is, maar de waarheid. En dat 't pad van de mensheid na Pasen, gemarkeerd door hoop, vlotter verloopt."

De Opstanding (detail, Piero della Francesca, ca. 1463, Museo Civico, Sansepolcro, Italië, Wikipedia)

Dierbare broeders en zusters,

Christus is verrezen.

Vandaag verkondigen we dat Hij, de Heer van ons leven de opstanding en het leven is van de wereld. Het is Pasen, wat overgang betekent, omdat in Jezus de beslissende overgang van de mensheid is volbracht: Die van dood naar leven, van zonde naar genade, van angst naar vertrouwen, van troosteloosheid naar gemeenschap. In Hem, Heer van de tijd en de geschiedenis wil ik iedereen met vreugde in m'n hart zeggen: Zalig Pasen.

Moge deze Pasen voor ieder van u, dierbare broeders en zusters, en vooral voor zieken, armen, ouderen en wie beproevingen en zware tijden doormaken, een overgang zijn van beproeving naar troost. We zijn niet alleen: Jezus, de Levende, is altijd bij ons.

Mogen de Kerk en de wereld zich verheugen, want vandaag botst onze hoop niet langer op de muur van de dood. De Heer heeft ons een brug naar het leven gebouwd. Ja, broeders en zusters, met Pasen veranderde het lot van de wereld. Op deze dag, die met de datum samenvalt dat Christus verrezen is kunnen we vreugdevol de belangrijkste en mooiste dag in de geschiedenis vieren.

Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen, zoals dat verkondigd wordt in de Kerken van het Oosten. Dat 'waarlijk' zegt ons dat onze hoop geen illusie is, maar de waarheid. En dat 't pad van de mensheid na Pasen, gemarkeerd door hoop, vlotter verloopt. Dat laten de eerste getuigen van de verrijzenis ons zien met hun voorbeeld. De evangeliën verhalen over hoe hard de vrouwen op de morgen van Pasen lopen om de boodschap aan zijn leerlingen te vertellen.Daarna loopt Maria van Magdalena ijlings naar Simon Petrus en loopt Johannes met diezelfde Petrus ijlings naar 't graf waar Jezus begraven.

Later, op Paasavond, nadat ze op weg naar Emmaus de Verrezene ontmoeten, haasten twee leerlingen zich meerdere kilometers bergop en in het donker ontroerd door de onstuitbare vreugde van Pasen die in hun harten brandde. Door diezelfde vreugde kon Petrus aan de oever van het meer van Galilea bij het zien van de verrezen Jezus, niet bij de anderen in de boot blijven en sprong hij meteen in het water om snel naar Hem toe te zwemmen. Met Pasen versnelt de reis dus en wordt een race, want de mens ziet het doel van z'n reis, de betekenis van z'n lot, Jezus Christus en wordt geroepen om Hem, de Hoop van de wereld, snel te ontmoeten. Laten ook wij ons haasten om te groeien op een pad van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen tussen mensen, volkeren en naties.

Mogen we ons laten verrassen door de blijde boodschap van Pasen, door het licht dat de duisternis en het donker verlicht, waarin de wereld maar al te vaak gehuld is. Laten we ons haasten om conflicten en verdeeldheid te overwinnen en ons hart open te stellen voor hen bij wie de nood het hoogst is.

Laten we ons haasten om paden van vrede en broederschap te bewandelen. Laten we ons verheugen over de tekenen van hoop die ons uit vele landen bereiken. Om te beginnen met de landen die hulp en gastvrijheid bieden aan hen die op de vlucht zijn voor oorlog en armoede. Onderweg komen we wel veel struikelblokken tegen die onze weg naar de Verrezene zwaar en moeizaam maken. We richten onze smeekbede tot Hem: Help ons om op U toe te snellen. Help ons ons hart te openen.

Help het geliefde Oekraïense volk op weg naar vrede en laat het Paaslicht op het Russische volk schijnen. Troost de gewonden en iedereen die dierbaren verloren heeft door de oorlog. En zorg dat de gevangenen gezond en veilig kunnen terugkeren naar hun familie. Open de harten van de gehele internationale gemeenschap, opdat ze zich inzetten voor een einde aan deze oorlog en aan alle conflicten en bloedvergieten in deze wereld. Allereerst in Syrië, dat nog steeds op vrede wacht. Steun de slachtoffers van de gruwelijke aardbeving in Turkije en in Syrië. We bidden voor wie familie en vrienden verloren hebben en nu dakloos zijn. Mogen ze troost krijgen van God en hulp van de familie van naties.

Op deze dag vertrouwen we de stad Jeruzalem aan U toe, Heer. Jeruzalem, dat de eerste getuige van uw verrijzenis was. Ik maak me grote zorgen over de aanslagen van de laatste dagen, die 't gehoopte klimaat van vertrouwen en wederzijds respect bedreigen, dat nodig is om de dialoog tussen Israëliërs en Palestijnen te hervatten, zodat er vrede kan heersen in de heilige stad en in heel de regio.

Heer, help Libanon, dat nog steeds op zoek is naar stabiliteit en eenheid, zodat het de verdeeldheid overwint en zodat alle burgers samenwerken ten goede van het land. Denk aan de dierbare bevolking van Tunesië, vooral de jongeren en zij die lijden onder sociale en economische problemen, zodat ze de hoop niet verliezen en samenwerken bij het bouwen aan een toekomst van vrede en broederschap.

Richt uw blik op Haïti waar al jaren een zware sociaalpolitieke en humanitaire crisis woedt. Steun de inzet van politieke kopstukken en de internationale gemeenschap bij het vinden van een definitieve oplossing voor de vele problemen, waarmee dat zwaar geteisterde volk wordt geconfronteerd.

Consolideer de vredes- en verzoeningsprocessen in Ethiopië en Zuid-Soedan en maak een einde aan het geweld in de Democratische Republiek Congo.

Heer, steun de christelijke gemeenschappen die vandaag Pasen vieren onder bijzondere omstandigheden, zoals in Nicaragua en Eritrea en denk aan allen die niet vrij en openlijk hun geloof kunnen belijden. Geef troost aan de slachtoffers van internationaal terrorisme, vooral in Burkina Faso, Mali, Mozambique en Nigeria.

Help Myanmar om de weg van vrede te bewandelen en verlicht de harten van de leiders, zodat de zwaar getroffen Rohingya gerechtigheid vinden. Troost vluchtelingen, gedeporteerden, politieke gevangenen en migranten, vooral de allerkwetsbaarsten en ook allen die lijden onder honger, armoede en de vreselijke gevolgen van drugs- en mensenhandel en elke vorm van slavernij.

Inspireer, Heer, de leiders van de naties, zodat geen enkele man of vrouw wordt gediscrimineerd of in zijn waardigheid wordt aangetast, zodat met volledige eerbiediging van de mensenrechten en de democratie deze sociale wonden kunnen helen, zodat altijd en alleen het algemeen welzijn van burgers wordt nagestreefd en de veiligheid en voorwaarden gegarandeerd worden voor de dialoog en vreedzaam samenleven.

Broeders, zusters, laten ook wij de liefde voor de reis herontdekken. Laten we de hartslag van de hoop sneller doen kloppen. Laten we een voorproefje krijgen van de schoonheid van de hemel. Laten we vandaag de moed verzamelen om vooruit te gaan op weg naar een goede ontmoeting met het Goede dat niet teleurstelt.

Als het is zoals een paus ooit schreef: De grootste zonde is niet geloven in de macht van de opstanding dan geloven we vandaag: Ja, we zijn zeker, Christus is waarlijk verrezen. Wij geloven in U, Heer Jezus. We geloven dat met U de hoop herboren wordt en de reis verdergaat. U, Heer van het leven, moedigt ons aan op ons pad en herhaalt tegen ons, zoals tegen uw leerlingen op Paasavond: Vrede zij met u.


Vertaling KRO-NCRV - met toestemming overgenomen.