Aantal artikelen: 159

Paus: voor de vorming van religieuzen en seminaristen

In zijn gebedsintentie voor de maand mei vraagt Franciscus ons met hem te bidden voor de vorming van mannelijke en vrouwelijke religieuzen en van seminaristen. “Elke roeping”, herinnert hij ons, is als een “’ruwe diamant’ die gepolijst moet worden”, op een weg van voortdurende groei. Want “vorming is niet beperkt tot een specifiek moment, maar strekt zich uit over de jaren”.

Van de paus en de Kerk

Urbi et Orbi Pasen 2024: “Moge de verrezen Christus een weg van vrede openen”

Na de Mis op Eerste Paasdag sprak paus Franciscus zijn paasboodschap en zegen uit "Voor de stad en voor de wereld", waarbij hij speciaal bad voor het Heilige Land, Oekraïne, Myanmar, Syrië, Libanon en Afrika. Ook bad hij voor slachtoffers van mensenhandel, ongeboren kinderen en allen die moeilijke tijden doormaken.

Van de paus en de Kerk

Kerstmis 2023: Urbi et Orbi

In zijn kerstboodschap voorafgaand aan de Kerstzegen ‘Urbi et Orbi’ spreekt paus Franciscus over hoe het Kind Jezus Gods tedere liefde voor ieder van ons openbaart, “de vreugde die het hart troost, die de hoop vernieuwt en die vrede schenkt”. Hij bidt voor wereldvrede en roept op om alles in het werk te stellen om geweld te stoppen en mensen die lijden te helpen.

Van de paus en de Kerk

Paus: bidden voor de Paus

Laten we bidden voor de Paus, dat hij in de uitoefening van zijn zending de kudde, die Jezus hem heeft toevertrouwd, in geloof mag blijven begeleiden – altijd met de hulp van de Heilige Geest.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de synode

Deze maand oktober is een speciale maand voor de hele Kerk, omdat in Rome de synode wordt gehouden. En “wanneer een Kerk in een synode bijeenkomt”, herinnert de paus ons, “draagt onze missionaire roeping de synodale dynamiek”.

Van de paus en de Kerk

“Ieder van ons is geroepen tot heiligheid”

Tijdens zijn algemene audiëntie op 30 augustus vervolgde paus Franciscus zijn catechetische cyclus over apostolische ijver en sprak hij over de heilige Kateri Tekakwitha.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de mensen aan de rand van de samenleving

Paus Franciscus moedigt ons altijd aan om de kant te kiezen van de gemarginaliseerden en achtergestelden, van hen die nooit de krantenkoppen halen. Laten we bidden dat mensen die aan de rand van de samenleving leven, in onmenselijke levensomstandigheden, niet door de instellingen worden vergeten en nooit worden uitgesloten.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor de Wereldjongerendagen

Laten we bidden dat de Wereldjongerendagen in Lissabon jongeren helpen om op weg te gaan en met hun eigen leven te getuigen van het Evangelie.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor een Eucharistisch leven

Waarom op zondag naar de mis gaan? "Zeker niet enkel maar om een ritueel te volgen". Zoals Paus Franciscus zegt: "Als je de Mis verlaat zoals je binnenkwam, klopt er iets niet".

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de afschaffing van marteling

Laten we met de Paus bidden “dat de internationale gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing van marteling en steun aan de slachtoffers en hun families garandeert ”.

Van de paus en de Kerk