Aantal artikelen: 9

Hoe kunnen we de Kerk helpen?

De heilige Jozefmaria legt uit dat, als een gedoopte persoon strijdt om een betere persoon te worden, dat ten goede komt aan heel de Kerk, door de gemeenschap van de heiligen.

Bid met de heilige Jozefmaria

“Een van hart en een van ziel"

Als kind van God en met zijn genade moet je een sterke man of vrouw zijn, iemand van woorden en daden. We zijn geen kasplantjes. We leven midden in de wereld waar we zijn blootgesteld aan alle weersomstandigheden, aan warmte en kou, aan regen en storm..., maar daarbij zijn we altijd trouw aan God en aan zijn Kerk. (De Smidse, 792)

Dagelijkse teksten

Heilige Petrus en Paulus, apostelen

Moed houden! Jíj... speelt het best klaar. - Zie eens, wat de genade van God gemaakt heeft van die slaperige en laffe Petrus die Hem verloochend had..., en van Paulus, die haatdragende en fanatieke vervolger. (De Weg, 483)

Dagelijkse teksten

“Eenheid met de Paus is eenheid met Petrus”

Bemin de paus en bejegen hem met respect. Bid voor hem en doe verstervingen voor hem; en dat met steeds meer liefde. Hij is het fundament van de Kerk. In de loop der eeuwen en tot aan het einde der tijden zal hij onder alle mensen het heiligingswerk en de leiding voortzetten, die Jezus aan Petrus toevertrouwde. (De Smidse, 134)

Dagelijkse teksten

“Beleef een bijzondere gemeenschap met de heiligen”

De gemeenschap van de heiligen. - Hoe zal ik je dit uitleggen? - Je weet wat bloedtransfusies betekenen voor het lichaam? Welnu, dat is ongeveer de betekenis van de gemeenschap van de heiligen voor de ziel. (De Weg, 544)

Dagelijkse teksten

“Wij moeten onze toevlucht zoeken bij de goede herder”

Je meent een hele persoonlijkheid te zijn, vanwege je studies. - Je wetenschappelijk onderzoek, je publicaties, - je maatschappelijke positie, - je familienaam, - je politieke activiteiten, - de ambten die je bekleedt, - je vermogen..., je leeftijd, je bent geen kind meer!... Juist daarom heb je meer dan anderen een geestelijk leidsman nodig voor je ziel. (De Weg, 63)

Dagelijkse teksten

“Eenmaal gedoopt zijn wij allen gelijk”

Je beweert dat je langzamerhand begint te begrijpen wat bedoeld wordt met - priesterlijke ziel - Word niet boos als ik je daarop zeg dat de feiten laten zien dat je het - alleen maar in theorie begrijpt.

Dagelijkse teksten

“Consummati in unum”

De zoekers naar eenheid brengen wij bij Christus, die bidt dat wij consummati in unum zijn, de volmaakte eenheid bezitten (Joh. 17, 23). Honger naar rechtvaardigheid moet ons brengen bij de bron van de eenheid onder de mensen, namelijk de kennis dat wij allen kinderen van de Vader zijn, broeders en zusters. (Als Christus nu langs komt, 157)

Dagelijkse teksten

Tweede Vaticaans Concilië

Op 25 januari 1959 verraste paus Johannes XXIII de wereld met de aankondiging van een oecumenisch concilie. Dit bericht werd door de stichter van het Opus Dei met blijdschap en hoop ontvangen. Hij vroeg iedereen te bidden "voor de goede afloop van dit grote initiatief dat het concilie is.”

Biografische teksten