Waarom doodt Onze Lieve Heer de duivel niet?

Tijdens een ontmoeting met de prelaat van het Opus Dei hield een achtjarige minutenlang zijn vinger omhoog. Toen bisschop Javier Echevarría hem het woord gaf, stelde de jongen een vraag: “Waarom doodt Onze Lieve Heer de duivel eigenlijk niet?”

De ontmoeting met de prelaat van het Opus Dei vond plaats op 31 augustus in Keulen. Ongeveer 1200 mensen uit Duitsland, België en Nederland namen daaraan deel.

Bisschop Echevarría vroeg hen nadrukkelijk te bidden voor paus Franciscus en bracht hen het dienstwerk voor de Kerk van paus Benedictus XVI in herinnering. Hij vroeg de aanwezigen eveneens om veel met andere mensen over God te spreken.

--------------------

Jongen: "Waarom doodt Onze Lieve Heer de duivel eigenlijk niet?"

Mgr. Echevarría: “Hij heeft hem laten leven zodat jij en ik moeten strijden – jij en ik, duidelijk? – dat wij strijden tegen de beledigingen van de duivel, die ons mannen en vrouwen niet wil laten deelnemen in het eeuwige geluk.

Ofschoon je waarschijnlijk nog niet volledig weet wat dat inhoudt, God heeft de wereld nog maar kort geleden geschapen, en hij heeft ons geschapen, ons een bijzondere gave gegeven, die van de vrijheid, die we kunnen toepassen voor het goede of het slechte.

De duivel heeft het gebruikt en zal het altijd voor het slechte gebruiken, totdat de uiteindelijke overwinning van Christus komt. We moeten tegen de duivel zeggen: eruit! Laat hem niet toe in je leven.

En bid, bid voor alle jonge kinderen in Duitsland en in de hele wereld, zodat zij hun geloof goed leren kennen, de catechismus van de Kerk goed leren, leren wat het Evangelie ons zegt.

Je zult zien hoe de Heer, die je de vrijheid gaf zodat je de duivel uit je leven kunt gooien, je elke dag gelukkiger wil maken.

Moge God je zegenen.

Heb je het begrepen?”