Boodschap ter gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Gezin

Ter gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Gezin deelt Mgr. Ocariz, tegelijk met de viering van het feest van de heilige Jozefmaria, een audioboodschap die hier te lezen is als artikel.

Het is mij een groot genoegen deze boodschap te kunnen overbrengen en mij aldus aan te sluiten bij de paus, die dit jaar speciaal gewijd heeft aan het gezin. Een jaar dat wordt afgesloten met de bijeenkomst over het thema: "Gezinsliefde: roeping en weg naar heiligheid".

Vandaag, 26 juni, nodigt het samenvallen met het feest van de H. Jozefmaria ons ook uit God te danken voor het feit dat Hij gewild heeft dat het Werk binnen de Kerk een kleine familie zou zijn; klein, niet omdat we met weinigen zijn, maar vanwege onze verbondenheid en de nabijheid die we trachten te beleven.

Tegelijkertijd willen we geen op zichzelf gesloten familie zijn. Wij willen van de wereld een thuis maken, de mensen dichter bij God brengen die Vader is en bij de Kerk die Moeder is. Ik denk nu aan die eerste jongeren die naar onze Stichter kwamen: zij waren gelukkig en gesterkt in de familiaire sfeer die ontstond in "El Sotanillo", dat café waar zij elkaar ontmoetten, omdat er nog geen centra van het Werk waren.

Het is heel goed dat wij de vreugdevolle verantwoordelijkheid voelen om die familiesfeer en warmte voort te zetten in het apostolische werk, in de begeleiding en verzorging van ouderen en zieken, in het klimaat van vertrouwen en broederschap met de mensen van het centrum zelf.

Surnumerairs hebben een speciale genade om "sfeer van familie te maken" waar je ook bent. Op de eerste plaats waar jullie leven, zodat het "lichte en vreugdevolle huizen" zijn, ondanks de moeilijkheden en het lijden waarmee onze reis op aarde gepaard gaat. Jullie hebben allen Gods genade om het gezin vooruit te brengen met de vreugde die voortkomt uit de wetenschap dat wij kinderen van God zijn en met het licht van het geloof en de roeping. Op jullie beurt zullen jullie dat familiegevoel uitdragen naar je groep en het centrum, waar die gezegende broederlijkheid beleefd wordt door zich voortdurend aan anderen te geven, heel dicht bij hen te zijn die je zorg en kameraadschap het meest nodig hebben.

De H. Jozefmaria heeft aan zijn kinderen de overtuiging overgebracht van de omvormende kracht van het gezin in de samenleving, het vermogen om een menselijker samenleving op te bouwen, die meer in overeenstemming is met de waardigheid van de kinderen van God. Hij gebruikte graag als voorbeeld de gezinnen van de eerste christenen, die brandpunten van evangelisatie waren.

Laten wij de Heilige Familie vragen om de kracht om ons gezinsleven met hoop te vernieuwen en andere gezinnen te begeleiden, vooral die gezinnen die op verschillende manieren meer moeilijkheden en lijden ondervinden. Zij allen moeten aanwezig zijn in ons gebed, vooral op dit feest vandaag. Niets is onverschillig of vreemd voor ons christenen, want, zoals Paulus ons zegt, "alle dingen zijn van u, gij zijt van Christus en Christus is van God" (1 Kor 3,23). 

Moge God jullie zegenen.