Paus: gebed voor vrouwelijke religieuzen

We bidden voor de vrouwelijke religieuzen en gewijde vrouwen; wij danken hen voor hun zending en hun moed. Mogen zij nieuwe antwoorden blijven vinden op de uitdagingen van onze tijd.

Paus Franciscus – februari 2022

Weten we werkelijk alles over wat vrouwelijke religieuzen en godgewijde leken in de Kerk doen? Zoals Franciscus zegt: “Zonder hen kun je de Kerk niet begrijpen”. Ze zijn niet alleen catechisten, theologen of geestelijk begeleiders, maar ook “pleitbezorgers van de armen, de gemarginaliseerden, allen die slaaf zijn gemaakt door mensenhandelaars.” In zijn video voor deze maand vraagt ​​de Paus hen om nieuwe antwoorden te blijven vinden voor de uitdagingen van de huidige tijd en bedankt hen “voor wie ze zijn, voor wat ze doen en voor hoe ze het doen”.

"Wat zou de Kerk zijn zonder vrouwelijke religieuzen en godgewijde vrouwen? Zonder hen kun je de Kerk niet begrijpen.
Ik moedig alle godgewijde vrouwen aan om te onderscheiden en te kiezen wat geschikt is voor hun missie in het licht van de uitdagingen aan de wereld waarin we leven.
Ik dring er bij hen op aan om te blijven werken en pleiten voor de armen, voor de gemarginaliseerden, voor allen die tot slaaf zijn gemaakt door mensenhandelaars; ik vraag hen om vooral hier een impact te hebben.
En laten we bidden dat ze de schoonheid van Gods liefde en mededogen mogen tonen als catechisten, theologen, geestelijke begeleiders.
Ik nodig hen uit om, wanneer zij in sommige gevallen oneerlijk worden behandeld –zelfs binnen de Kerk – dit te bestrijden. Bijvoorbeeld wanneer hun dienstwerk, dat zo belangrijk is, wordt gereduceerd tot dienstbaarheid – soms door mannen van de Kerk.
Dat zij zich niet laten ontmoedigen. Dat zij de goedheid van God blijven bekendmaken door de apostolische werken die zij doen. Maar vooral door het getuigenis van hun toewijding.
Laten we bidden voor de vrouwelijke religieuzen en de godgewijde vrouwen en hen danken voor hun missie en moed, zodat ze nieuwe antwoorden blijven vinden in het licht van de uitdagingen van de huidige tijd.
Ik ben dankbaar voor wie ze zijn, voor wat ze doen en voor hoe ze het doen."

Download infogram in hoge kwaliteit hier

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl 

Met de medewerking van Vatican Media: http://www.vaticannews.va/es.html en de International Union of