Bericht van de paus: "imiteer voorbeeld Don Álvaro"

Via zijn staatssecretaris, dringt paus Franciscus in maart bij de deelnemers van de conferentie over Álvaro del Portillo aan om zijn "bescheiden, blij, stil en verborgen leven, een leven toegewijd om getuigenis af te leggen van de eeuwige nieuwheid van het Evangelie" te imiteren.

Ter gelegenheid van de conferentie gewijd aan de eerbiedwaardige bisschop Álvaro del Portillo, de eerste kanselier van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn geboorte, stuurt paus Franciscus zijn felicitaties, in de hoop dat u het prachtige voorbeeld van het leven van de trouwe volger en de eerste opvolger van de heilige stichter van het Opus Dei en promotor van deze Pauselijke Universiteit voor de dienst van de kerk zult belichten.

Hij was een bevlogen priester, met een intens geestelijk leven gebaseerd op het trouw vasthouden aan de rots die Christus is, en met een edelmoedig apostolaat als pelgrim in de hele wereld, in de voetsporen van de heilige Jozefmaria, en waardig aan de Bijbelse vers uit het boek Spreuken : Vir fidelis multum laudabitur, “een trouw man verdient de lof van allen” (Spr. 28:20).

Zijne Heiligheid spoort u aan zijn bescheiden, blij, stil en verborgen leven na te volgen, en ook een leven vastbesloten om getuigenis af te leggen aan de eeuwige nieuwheid van het Evangelie. Door de universele roep tot heiligheid en het heiligen van het dagelijks werk tot redding van de gehele mensheid.

De Heilige Vader, vraagt u om voor hem en zijn dienstwerk te bidden, roept het licht van de Heilige Geest in voor een vruchtbare reflectie.

En hij schenkt aan Uwe Excellentie de rector en de professoren van harte zijn apostolische zegen, waaronder ook de deelnemers aan de conferentie en de studenten aan de Pauselijke Universiteit .

Kardinaal Pietro Parolin

Staatsecretaris van Zijne Heiligheid