Open brief aan Sony

Het Informatiebureau van het Opus Dei in Japan heeft op 6 april een brief geschreven aan de aandeelhouders, directie en medewerkers van Sony naar aanleiding van de aanstaande verfilming van De Da Vinci Code, die door deze onderneming wordt geproduceerd. Hier volgt de vertaling van de brief.

Aan de aandeelhouders, directie en medewerkers van Sony Corporation

Geachte dames en heren,

U vrede en gezondheid toewensend, groeten wij u hartelijk.

Als persbureau van het Opus Dei in Japan richten wij ons tot u naar aanleiding van de aanstaande première van de verfilming van De Da Vinci Code, geproduceerd door Sony-Columbia.

Deze brief is niet polemisch bedoeld, maar louter informatief. Wij schrijven u met alle respect, in de wetenschap dat u deel uitmaakt van een Japanse onderneming met een grote traditie. De reden van deze brief is de volgende.

Wellicht heeft u in de laatste maanden over het Opus Dei horen spreken in verband met de genoemde film. Voor velen zal het de eerste keer zijn dat zij de naam horen van deze instelling van de Rooms-katholiek Kerk en sommigen zullen zich afvragen wat deze instelling is. Ons persbureau biedt zich daarom aan om voor belangstellenden de realiteit van het Opus Dei uiteen te zetten; een realiteit die niets van doen heeft met het beeld dat in de roman wordt geschetst. Mocht u het op prijs stellen informatie te ontvangen, dan kunt u zich tot ons bureau wenden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden. Onze deuren staan altijd open. Op de officiële website (www.opusdei.org) treft u veel gegevens over deze instelling van de rk-Kerk. U kunt daar lezen dat de kern van haar boodschap is, dat elk beroepswerk een weg naar heiligheid is, dat wil zeggen, een gelegenheid om het christelijke geloof te beleven.

Waarschijnlijk weet u al dat De Da Vinci Code op verschillende punten een vertekend beeld van Jezus Christus en van het christelijke geloof geeft. Het boek beweert ook dat het christelijke geloof op een grote leugen is gebaseerd en dat de katholieke Kerk door de eeuwen heen criminele middelen en geweld heeft gebruikt om de mensen onwetend te houden. De roman is een mengsel van feit en fictie. Het is uiteindelijk niet duidelijk waar het onderscheid ligt tussen waar gebeurde en verzonnen feiten. Minder onderlegde lezers kunnen tot onjuiste conclusies komen en daardoor met vijandige ogen naar de Kerk kijken, die wel respect verdient.

Ondernemingen hebben, afgezien van hun goede naam, een aantal onaantastbare waarden. Die hebben betrekking op de eerlijke manier van omgang met eigen medewerkers, op de kwaliteit van hun producten, op de zorg voor het milieu, enz. Deze waarden brengen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming tot uitdrukking, die niet gebaseerd is op eigenbelang, maar op overtuiging. Deze waarden dragen er ook toe bij dat de ondernemingen gewaardeerd worden in hun omgeving. Voorts versterken die hun economische waarde op de kapitaalmarkt, want ze zijn een garantie voor stabiliteit. Een van de belangrijke immateriële waarden is het respect van de onderneming voor de religieuze overtuigingen van de burgers: verantwoordelijkheid impliceert in onze vrije samenleving respect. Vooral grote ondernemingen moeten bedacht zijn op deze verplichting, in het bijzonder als zij werkzaam zijn in diverse landen en culturele omgevingen.

Uit verschillende openbare verklaringen van betrokkenen, is ons bekend dat Sony-Columbia de religieuze gevoelens van de kijkers niet wil aantasten, en dat de première geen aanleiding wil zijn tot verdeeldheid in een al te verdeelde wereld. Dit respectvolle beleid zou een goede afspiegeling zijn van de goede naam en bedrijfscultuur van Sony. Sommige media hebben geschreven dat Sony de mogelijkheid overweegt om aan het begin van de film een “disclaimer” op te nemen, waarin staat dat de film fictie is en dat iedere overeenstemming met de werkelijkheid op toeval berust. Een dergelijke beslissing van Sony zou een teken van respect zijn voor de persoon van Jezus Christus, voor de geschiedenis van de Kerk en voor de godsdienstige overtuiging van de kijker.

Een laatste gedachte: het is vandaag de dag helaas niet zeldzaam dat de naam van God wordt gebruikt om haat en geweld te rechtvaardigen. Juist daarom doen wij een hernieuwde oproep tot de vrede, die deel uitmaakt van het hart van de katholieke Kerk en van de ziel van alle christenen.

Wij bieden onze verontschuldiging aan in het geval wij minder gepaste uitdrukkingen hebben gebruikt.

Met onze beste wensen voor vrede, gezondheid en voorspoed, en met dank,

Seizo Inahata

Informatiebureau van het Opus Dei in Japan

Ashiya, 6 april 2006