Noveen voor de zieken

De Noveen voor de zieken, met overwegingen uit geschriften van de heilige Jozefmaria, helpt mensen om het lijden te aanvaarden met een christelijke geest en het te verenigen met de passie en de dood van Christus, en vraagt God om genezing als dat Zijn wil is.

Klik hier om de noveen te downloaden als PDF.

Sinds de heilige Jozefmaria stierf op 26 juni 1975, hebben honderden mensen geschreven over gunsten die ze op zijn voorspraak hebben ontvangen: materiële hulp, bekeringen, vaste voornemens om terug te keren naar de praktijk van het geloof, en ook de genezing van zieken.

Priester Francisco Faus, degene die drie novenen heeft geschreven, legt uit: "Wat mij bewoog om drie novenen tot de heilige Jozefmaria te schrijven was mijn liefde voor de stichter van het Opus Dei. Ik heb twee jaar bij hem in Rome (van oktober 1953 tot juli 1955) gewoond en daarna in Brazilië (mei-juni 1974). Dat was voor mij een onschatbaar grote genade."

Pr. Francisco vervolgde: "Deze kinderlijke liefde voor iemand die ik altijd als een vader - de Vader - heb gezien en de devotie die ik, net als duizenden anderen, voor hem voel, hebben mij ertoe aangezet deze novenen voor te bereiden en te verspreiden. Ik dacht dat ze een populaire, eenvoudige, toegankelijke manier zouden kunnen zijn om veel mensen kennis te laten maken met de leer van de heilige Jozefmaria en zijn voorspraak en hulp."

De Noveen voor de Zieken helpt om het lijden met een christelijke geest te aanvaarden, het te verenigen met de passie en de dood van Christus, en God om genezing te vragen als dat Zijn wil is.