Noveen tot Guadalupe Ortiz de Landázuri

Deze noveen is heel geschikt om gebedsverhoringen te vragen op voorspraak van Guadalupe en is samengesteld door Francisco Faus.

Op 4 mei 2017, nadat bekend werd dat paus Franciscus Guadalupe Ortiz de Landázuri eerbiedwaardig had verklaard, benadrukte de priester Antonio Rodríguez de Rivera, postulator van deze zaak van zaligverklaring en heiligverklaring, in een interview enkele van de meest opmerkelijke deugden van Guadalupe. Hij bevestigde hiermee dat ze "een vrouw was die veel hield van God, een vrouw vol geloof en hoop, en die met haar werk en optimisme anderen hielp in hun geestelijke en materiële behoeften. Het was duidelijk dat heel haar doen en laten doordrongen was van vreugde, zelfs in de moeilijkste situaties".

Deze woorden en de persoon van Guadalupe moedigden Francisco Faus, een in Brazilië wonende priester, aan om een noveen samen te stellen waardoor de bemiddeling van Guadalupe gevraagd kan worden om genade uit de hemel te verkrijgen. Tegelijkertijd kan men door deze noveen te lezen kennis nemen van hoe zij als een kind van God aspecten als werk, vriendschap en vreugde beleefde.

We bieden de noveen tot Guadalupe Ortiz de Landázuri aan als pdf- versie.

Noveen tot Guadalupe in PDF-formaat om af te drukken

Traditioneel gezien bestaat een noveen uit het herhalen van een gebed gedurende negen opeenvolgende dagen - individueel of samen met anderen - om God te vragen een gunst te verlenen of te helpen in een moeilijke situatie. Het bidden van de noveen kan samengaan met een tijd van lezen en meditatie. Alvorens in deze noveen zich tot Guadalupe te richten door middel van het gebed voor privé devotie, overwegen we een aspect van haar leven, aan de hand van getuigenissen, en vragen we God hulp om haar na te volgen.

Francisco Faus is ook de auteur van de noveen tot de heilige Jozefmaria, tot de zalige Álvaro en tot Montse Grases.