Maria bezoekt haar nicht Elisabet

Teksten van de heilige Jozefmaria over het tweede blijde geheim van de rozenkrans.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het berg land, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is." (Lc 1, 39-45).

TEKSTEN VAN DE HEILIGE JOZEFMARIA:

Jonge vriend, nu heb je zeker al geleerd hoe je verder moet gaan. –Houd Jozef en Maria blij gezelschap... en je zult overleveringen horen van het Huis van David. Je zult horen over Elisabet en Zacharias, je zult ontroerd worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in Betlehem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan kloppen...

Met spoed reizen wij naar het bergland, naar een dorp van de stam Juda (Lc. 1, 39).

We komen daar aan. –Het is het huis waar Johannes de Doper geboren zal worden. –Elisabet bejubelt vol dankbaarheid de Moeder van de Verlosser: Gezegend zijt gij onder alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot! –Waaraan heb ik het te danken dat de Moeder van mijn Heer naar mij toe komt? (Lc. 1, 42–43).

De Doper springt op in de schoot van Elisabet... (Lc. 1, 41). –De nederigheid van Maria uit zich in het Magnificat... –En jij en ik, die hoogmoedig zijn –die hoogmoedig waren– beloven nederig te worden. De Heilige Rozenkrans, 2e blijde geheim.

Gezegend zijt gij omdat ge hebt geloofd, zegt Elisabet tegen Onze Lieve Vrouw. — De vereniging met God, het bovennatuurlijke leven, leidt altijd tot beoefening van de natuurlijke deugden, die voor anderen zo aantrekkelijk zijn: Maria brengt blijdschap in het huis van haar nicht, want ze — brengt — Christus. De Voor, nr. 566.

Richt je blik op de heilige Maagd en overweeg hoe zij de deugd van de trouw beleeft. Als Elisabet haar nodig heeft, zegt het evangelie dat zij naar haar toe gaat cum festinatione, in blijde haast. Trek daar lering uit! De Voor, nr 371.

De vrede die voortkomt uit de wetenschap dat God, onze Vader, van ons houdt, dat we bij Christus zijn ingelijfd, dat we worden beschermd door Maria en bijgestaan door de heilige Jozef. Dit is het grote licht dat ons leven verlicht en ons bij alle moeilijkheden en persoonlijke ellende aanmoedigt om verder te gaan. Elk christelijk thuis zou een oase van vrede moeten zijn waar, boven de kleine tegenslagen van het dagelijks leven uit, diepe en oprechte liefde heerst, een diepe vrede, als vrucht van een geloof dat in alle oprechtheid wordt beleefd. Christus Komt Langs, nr. 22.