De Heilige Mis beleven

Mgr. Echevarría gaf zijn boekje 'De Heilige Mis beleven' de ondertitel 'een persoonlijke ontmoeting met God' mee. Volgens het Katholiek Nieuwsblad is het "ook een persoonlijke en sympathieke ontmoeting met Echevarría en de spiritualiteit van Opus Dei geworden."

Voor wie 'van na het Concilie' zijn, is het maar moeilijk een begrip als 'de heilige Mis bijwonen' goed aan te voelen: het klinkt zo afstandelijk, oneerbiedig bijna. Tegenwoordig neem je deel aan de Eucharistieviering, wat actiever klinkt, maar uiteindelijk niets zegt over de werkelijke betrokkenheid.

Hoe je die kunt vergroten kun je lezen in het boekje De heilige Mis beleven dat in de ARCO-reeks bij uitgeverij De Boog is verschenen. Het is geschreven door de huidige prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría. Hij gaf zijn boekje de ondertitel 'een persoonlijke ontmoeting met God' mee. Maar het is ook een persoonlijke en sympathieke ontmoeting met Echevarría en de spiritualiteit van Opus Dei geworden.

De auteur gebruikt de benadering die de heilige Jozefmaria Escrivá graag en met succes gebruikte: door zich rechtstreeks tot de lezer te wenden en hem aan te spreken als een vriend. In het begin is dat even wennen: in zijn bevlogen enthousiasme lijkt het net alsof hij je alle schatten van de Kerk tegelijk wil laten zien. Wie niet zo thuis is in het geloof zou er zich wat overdonderd door kunnen voelen.

"Je dag zou uit twee delen moeten bestaan: het eerste uit dankbaarheid voor de Mis die je beleefd hebt, de tweede uit verlangende voorbereiding op de volgende."

Bijvoorbeeld waar het gaat over de biecht, voor de auteur de gewoonste heilige zaak van de wereld om gewassen en gepoetst aan de Tafel des Heren te verschijnen. Wie daar moeite mee heeft, moet even doorlezen, want dan wijdt Echevarría je met grote kennis van zaken en met een zekere tederheid in in de heilige geheimen van de Eucharistie. Hij is er vol van zonder te zemelen of extatisch te worden. Dat is knap, want de grootsheid van de Eucharistie is tenslotte niet te bevatten.

Zo legt hij de betekenis uit van de liturgische gewaden, van amict (schouderdoek) tot en met kazuifel, en de uiterste zorg die de liturgie vraagt. Hij brengt haar van sjofel onderonsje met God – die daarmee wordt neergehaald – terug tot de eredienst van de kinderen Gods die daarmee worden opgetild.

Hij gaat uit van wat het ideaal van iedere katholiek zou moeten zijn: de dagelijkse Eucharistie waarin je de Heer mag ontmoeten en ontvangen. Hij weet daar ook het verlangen toe te wekken door enerzijds de kennis erover te verdiepen en tegelijkertijd de eerbied aan te wakkeren. Je dag zou uit twee delen moeten bestaan: het eerste uit dankbaarheid voor de Mis die je beleefd hebt, de tweede uit verlangende voorbereiding op de volgende. Met name de dankbaarheid, waarin God het meest wordt geëerd, die (om)vormt en verdiept, speelt een belangrijke rol.

En daar gaat de titel over: de heilige Mis beleven. Dat we beter beseffen wat wij voor God betekenen dat Hij ons dat gegeven heeft. Javier Echevarría heeft ons er een enthousiaste en verdiepende toelichting op gegeven.

Het enige puntje van kritiek zou het taalgebruik kunnen zijn, met name voor degenen die niet vertrouwd zijn met het af en toe wat plechtstatig kerkelijk spreken. De remedie is 'nippend lezen' en de 'smaak' rustig op je in laten werken.

Javier Echevarría, De heilige Mis beleven – een persoonlijke ontmoeting met God. Uitgeverij De Boog, 208 pp., pb., € 12,75, ISBN 978 90 6257 091 1

  • Jan Peeters // Katholiek Nieuwsblad