Boodschap prelaat Opus Dei over motu proprio personele prelaturen

De prelaat van het Opus Dei schrijft deze boodschap over het motu proprio van paus Franciscus over personele prelaturen d.d. 8 augustus.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Zoals u jullie waarschijnlijk al hebben gezien, heeft paus Franciscus eergisteren een brief gepubliceerd in de vorm van een motu proprio over personele prelaturen. Het introduceert wijzigingen in twee canones van het kerkelijk wetboek, in aansluiting op wat werd vastgesteld in Predicate Evangelium, over de reorganisatie van de Romeinse Curie, en het motu proprio Ad charisma tuendum.

Ik schrijf deze woorden om met jullie te delen dat we deze bepalingen van de Heilige Vader met oprechte kinderlijke gehoorzaamheid verwelkomen, en om te vragen dat we ook hierin allen zeer verenigd blijven. Op deze manier volgen we de geest waarin de heilige Jozefmaria en zijn opvolgers elke beslissing ontvingen van de paus met betrekking tot het Opus Dei. Aangezien het Werk een realiteit van God en van de Kerk is, leidt de Heilige Geest ons te allen tijde.

Bij de aanpassing en actualisering van de statuten van het Werk, waarmee we al een jaar bezig zijn, zal er vanzelfsprekend ook rekening gehouden moeten worden met dit motu proprio van 8 augustus. Daarom herhaal ik nu het verzoek om gebed hiervoor, dat ik een paar maanden geleden tot jullie richtte, zodat dit werk tot een goed einde kan worden gebracht. Ik zou ook willen dat we, door Gods genade, elke dag opnieuw voelen dat we kinderen van de Kerk zijn, broers en zussen van een verenigde familie, die de boodschap die de heilige Jozefmaria heeft ontvangen in hun leven willen uitdrukken. Laten we apostelen zijn die grootmoedig begrip en naastenliefde zaaien, met de vreugde die voortkomt uit een ontmoeting met onze Heer.

De wijzigingen die in deze canones zijn vastgelegd, verwijzen naar het algemene recht betreffende personele prelaturen. In de toevoeging die verwijst naar leken – de reden om van het Opus Dei te zijn: gewone christenen midden in de wereld, die God zoeken door hun professionele werk en hun gewone leven – wordt de realiteit dat zij gelovigen zijn van hun bisdommen, net als elke andere katholiek, expliciet gemaakt. In het geval van het Werk maken ze bovendien deel uit van deze bovennatuurlijke familie, dankzij een specifieke roeping.

Tot slot moedig ik jullie aan om mij te blijven vergezellen op de pastorale reis van de komende dagen in Australië en Nieuw-Zeeland, zoals ik jullie onlangs in een andere boodschap heb gevraagd. Laten wij op het naderende hoogfeest van Maria Tenhemelopneming een beroep doen op de moederlijke voorspraak van Onze Lieve Vrouw.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Sídney, 10 augustus 2023