Biechten ‘made easy’, een grafische leidraad

Paus Franciscus vraagt ons om de biecht centraal te stellen in het jaar van Barmhartigheid. In de parochie Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Dublin vonden velen deze eenvoudige grafische leidraad behulpzaam bij het ontvangen van het sacrament van Gods barmhartigheid. Nu ook als Nederlandstalige versie beschikbaar.

Download de leidraad voor de biecht (PDF):

Paus Franciscus moedigde de prelaat van het Opus Dei aan om het belang van het sacrament van de biecht te blijven benadrukken. In Onze Lieve Vrouwe van de Vrede in Dublin, een aan het Opus Dei toevertrouwde parochie, heeft pastoor Fergus O’Connor een duidelijke grafische leidraad gemaakt met de verschillende stappen van de biecht. Op de achterzijde staan enkele vragen om de biechteling te helpen bij het gewetensonderzoek. Veel mensen reageerden positief op het initiatief en hebben de leidraad gebruikt.

Waarom hebt u de leidraad gemaakt?

In juni 2012 was er een Internationaal Eucharistisch Congres in Ierland, dicht in de buurt van onze parochie. We grepen deze gelegenheid aan om enkele verbeteringen in onze kerk aan te brengen, zoals vier nieuwe biechtstoelen.

We wilden ze comfortabel en geluiddicht maken, zodat slechthorenden met een luide stem met de priester kunnen spreken. Eens suggereerde een andere priester van het Opus Dei om een diagram te maken met de verschillende stappen in de biecht, om goed te biechten. Een goed idee.

Waarom deze uitleg van dit sacrament?

Tegenwoordig zijn velen vergeten hoe te biechten of leerden het nooit. Het diagram helpt hen de vrees voor het onbekende te overwinnen. Zij zien hoe eenvoudig het is om te knielen en God om vergeving te vragen.

Wie hebben er het meest baat bij?

Het is bijzonder goed bruikbaar voor jonge mensen, in de leeftijd tussen 15 en 35 jaar. Helaas vergeten velen, na het ontvangen van het Vormsel, de mogelijkheid om frequente Gods barmhartige omhelzing te ontvangen. Het zien van deze leidraad is voor hen een goede stimulans.

De ervaring is dus positief?

Zeker. Godzijdank biechten nu vele mensen in de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Vrede. Er zijn diverse factoren die deze gestage toename verklaren. Op de eerste plaats het gewoonweg beschikbaar zijn. Er is 20 minuten voor elke Mis in de biechtstoel altijd een priester aanwezig en deze blijft er tot na de Mis. Op zaterdagen is diverse uren een priester beschikbaar.

Door mond-tot-mondreclame weten mensen, dat het eenvoudig is om hier te biechten en dat de priester hen graag helpt. Ook worden veel mensen aangemoedigd als ze andere gelovigen glimlachend de biechtstoel zien verlaten.

Natuurlijk, als de Heilige Geest een ziel aanspoort om naar God terug te keren om vergeving van zonden te vragen, om zo opnieuw de vreugde te ervaren om dicht bij Christus te zijn, is deze eenvoudige en duidelijke leidraad een steun.