136 Artikels

Bericht van de prelaat (18 oktober 2021)

Ter gelegenheid van het feest van de heilige Lucas nodigt de prelaat van het Opus Dei ons uit om de Heer in het Evangelie te aanschouwen om ons door Hem te laten veranderen.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 september 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om onze eenheid met de Heer te verlevendigen door middel van het Kruis.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (17 juli 2021)

Ter gelegenheid van het liturgische feest van de heilige Maria Magdalena, vraagt de prelaat van het Opus Dei ons om met een hernieuwd enthousiasme in te gaan op de uitnodiging van Jezus om ons te bekeren.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 juni 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit mee te werken aan de voorbereidingen van de viering van het honderdjarig bestaan van het Opus Dei. Deze viering start op 2 oktober 2028 en duurt tot 14 februari 2030, de 100ste verjaardag van het begin van het Werk met vrouwen. Een feest met twee data als uitdrukking van eenheid.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (1 mei 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om meer om te gaan met Onze Lieve Vrouw, door in de meimaand een bedevaart te maken.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (11 april 2021)

De Prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit Pasen te beleven met de vreugde van het besef dat Christus is verrezen en ons te herinneren welke redenen tot vreugde de Heer ons geeft.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (19 maart 2021)

Aan het begin van het Jaar van het Gezin en op het Hoogfeest van Sint Jozef, nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om bijzonder goed te zorgen voor ons eigen gezin en ook naar gezinnen en personen te gaan die onze zorg extra nodig hebben.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 februari 2021)

Aan het begin van de veertigdagentijd nodigt Mgr. Ocáriz ons uit om de identificatie met Christus te zoeken via de weg van de armoede, zoals de Veertigdagentijd ons voorhoudt.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (30 januari 2021)

Met dit bericht vraagt mgr. Ocáriz om gebed voor een project dat beoogt de dynamiek en de coördinatie van het apostolaatswerk van de Prelatuur te verbeteren.

Pastorale brieven en berichten

Kerstboodschap van de prelaat (2020)

Kerstboodschap van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het hoogfeest van de geboorte van de Heer.

Pastorale brieven en berichten