Aantal artikelen: 100

Brief van de prelaat (juli 2010)

Van de arbeid een gebed tot God maken: dat is de kernboodschap die de vorming in het Opus Dei in herinnering wil brengen bij alle christenen. In zijn brief van de maand juli gaat de prelaat hier dieper op in.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (juni 2010)

De talrijke liturgische feesten van deze maand juni vormen het uitgangspunt van deze brief die de prelaat richt tot alle gelovigen van het Werk.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (mei 2010)

De prelaat roept op de zorgen van elke dag aan de voeten van de heilige Maria te leggen, zoals heilige Jozefmaria zo vaak deed.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (april 2010)

In zijn brief vraagt Mgr. Echevarria te overwegen, dat "met zijn vernedering en vervolgens zijn verheffing de Heer voor ons een pad heeft uitgezet dat wij in ons dagelijks bestaan met onze stappen moeten volgen."

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (maart 2010)

In zijn brief, aan het begin van de vastentijd, nodigt Mgr. Echevarría uit "om dagelijks, in een concreet punt van ons leven, ons tot God te bekeren."

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (februari 2010)

In zijn brief kondigt de prelaat in het Opus Dei een Mariajaar aan om God te danken die de heilige Jozefmaria 80 jaar geleden liet zien dat het Opus Dei ook voor vrouwen een weg van heiligheid midden in de wereld is.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (januari 2010)

De Openbaring des Heren blijft altijd actueel, schrijft de prelaat in zijn eerste brief van 2010, "want elke eeuw, elk land, elke nieuwe generatie, moet naar Christus geleid worden".

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (december 2009)

December biedt vele gelegenheden om zich voor te bereiden op de geboorte van Jezus: de straat-versiering, de liturgie, de vreugden en zorgen van elke dag, onze successen en zelfs ons falen. Zo schrijft de prelaat in zijn brief van deze maand.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (november 2009)

Het priesterjaar helpt ons herinneren dat alle christenen met hun eigen leven Jezus Christus dichterbij hun medemens moeten brengen. Dat vormt het centrale onderwerp van deze astorale brief van de prelaat van het Opus Dei.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (november 2006)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de gelovigen van het Opus Dei. De prelaat schrijft hierin onder andere over de gemeenschap van de heiligen.

Pastorale brieven en berichten