Aantal artikelen: 14

De wereld omarmen door gebed: Psalm 2

De beschouwing van het goddelijk kindschap - een kinderlijke aanvaarding waaraan Christus elke gedoopte door genade heeft laten deelnemen - is de basis van de gehele spiritualiteit van het Opus Dei. Enkele overdenkingen over Psalm 2, waarvan de heilige Jozefmaria wilde dat de gelovigen van Opus Dei deze elke dinsdag zouden lezen en mediteren om deze geest van kindschap te bevorderen.

Geestelijke teksten

Sereen als kinderen van God

“Waarom verzetten zich zoveel mensen tegen Christus?” De stichter van het Opus Dei stelde vast dat er “niets nieuws” was en verwees daarbij naar de woorden van Psalm 2: ‘Waarom razen de volken, bluffen de naties? De koningen der aarde staan op, de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn Gezalfde (Ps 2, 1-2).’ Een overweging van de heilige Jozefmaria uit ‘Christus komt langs’.

Bid met de heilige Jozefmaria

Nieuwe horizonten (I): “Dat eerste gebed - van een kind van God”

Het diepe besef dat we kinderen van God zijn, verandert alles, zoals dat het leven van de heilige Jozefmaria veranderde toen hij onverwacht deze ‘nieuwe horizon’ ontdekte.

Geestelijke teksten

Het goddelijk kindschap en de vastentijd

Tekst van de heilige Jozefmaria waarin hij aanraadt tot het Kruis van Christus te naderen vanuit het perspectief van het goddelijk kindschap.

Bid met de heilige Jozefmaria

“Het gebed is ons wapen”

De prelaat van het Opus Dei sprak op 27 oktober 2019 tijdens een meditatie over de centrale rol van het gebed in ons leven en de noodzaak om samen met Jezus te bidden. In dit artikel bieden we de Nederlandse vertaling aan van de in het Spaans uitgesproken meditatie.

Overige berichten

Biografie Montse

Het levendige besef van het goddelijk kindschap heeft haar er altijd toe aangezet de wil van God de Vader vol liefde te vervullen, in de zekerheid dat alles wat Hij ons stuurt ons ten goede komt. Sinds haar verzoek om toelating tot het Opus Dei was ze serieus begonnen aan een weg naar heiligheid midden in de wereld, zodat ze, toen het nodig bleek, voorbereid was om in het verdragen van de pijn de heldhaftigheid in het beleven van de deugden te bereiken.

Montse Grases

Biografie Eduardo

Eduardo Ortiz de Landázuri werd op 31 oktober 1910 in Segovia (Spanje) geboren. In 1933 studeerde hij af in de medicijnen en in 1944 promoveerde hij. Bewust van zijn goddelijk kindschap, ontwikkelde hij langzamerhand een eenvoudige en robuuste vroomheid.

Eduardo Ortiz de Landázuri

Kardinaal Simonis over de heilige Jozefmaria

Kardinaal Simonis schreef het ‘ten geleide’ van het boek ‘De Heilige van het Gewone’. Een psychologische biografie van Nederlandse bodem over de oorspronkelijke persoonlijkheid met een zending van Godswege die vooral bedoeld is voor de gewone leek: de heilige Jozefmaria.

Nieuws

“Ik hou van mijn werk, ik zorg graag voor mensen”

Kristina Boskova is numeraire en werkt als gediplomeerd verpleegkundige in een Londens ziekenhuis: "Mijn goddelijk kindschap helpt mij echt om opgewekt te zijn en om mijn best te doen."

Getuigenissen

16 oktober 1931: “Abba, Vader!”

Vijfenzeventig jaar geleden, op 16 oktober 1931, bad Jozefmaria in een tram van Madrid met vele zorgen aan het hoofd. Dit gebed - midden op straat - deed hem ten diepste beseffen dat hij een kind van God was. “Abba, Vader,” bad hij hardop.

Van het Opus Dei