Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (1 april 2020)

Nu de Goede Week voor de deur staat nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om in de huidige situatie van lijden veel naar de gekruisigde Jezus Christus te kijken, naar Hem die ons verlost en bron van hoop is.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het Paastriduüm komt al dichterbij, dagen waarin de liturgie ons zal leiden naar de beschouwing van de grote mysteries van de liefde van God voor ons. Laten we in de huidige situatie van lijden in de hele wereld als gevolg van de pandemie, veel naar de gekruisigde Jezus Christus kijken. Mogen wij in dat heilig Kruis, zoals de paus ons op ...