Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (4 november 2018)

In deze boodschap brengt de prelaat van Opus Dei de woorden uit de H. Schrift in herinnering: dat "onze hoop in de hemel is". Een waarheid die vooral in de maand november wordt beschouwd.

We zijn de maand november begonnen met het liturgische feest van Allerheiligen en de volgende dag met het gedenken van de overleden gelovigen. Deze dagen herinneren ons eraan dat onze hoop in de hemel is (zie Kol 1,5); een hoop die onze weg op aarde verlicht. Het zegt ons dat de wereld waarin wij leven op een dag zal veranderen in "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (2 ...