Bericht van de prelaat (14 juni 2019)

Mgr. Ocáriz moedigt ons aan de hoogfeesten en andere feesten van de maand juni te vieren met een diepe vreugde en dankbaarheid jegens God voor zijn immense liefde.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (14 juni 2019)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

In deze maand juni worden hoogfeesten en andere feesten gevierd die van fundamenteel belang zijn voor ons geloof: vanaf 2 juni, de Hemelvaart van de Heer, tot 29 juni, het feest van de heilige Petrus en Paulus. Ieder feest geeft ons, met zijn specifieke kenmerken, de gelegenheid om te groeien in dankbaarheid tot God voor zijn immense liefde. Dit heeft tot gevolg dat deze vieringen ons uitnodigen om anderen in onze vreugde te laten delen, ook door te genieten van een intenser familieleven, zowel in de centra van het Werk als bij de geassocieerden en surnumerairs thuis.

Hoewel de vreugde zich niet altijd en onder alle omstandigheden op dezelfde manier hoeft te manifesteren, kunnen we altijd gelukkig zijn, zowel bij wat menselijk gezien aangenaam is, als bij het lijden. Jezus zegt ons, net zoals tegen de apostelen, “moge mijn vreugde in u zijn en moge uw vreugde volkomen worden” (Joh 15,11). En sint Paulus spoort ons aan: “Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!” (Fil 4,4).

In die zin mag ook de ervaring van onze zwakheid en onze zonden ons niet bedroefd maken want, zoals bij de verloren zoon (vgl. Lc. 15, 22-24), komt de ware vreugde voort uit de zekerheid dat wij altijd oneindig bemind worden door God die ons voorbereidt op "een groot feest - de diepe vreugde van bekering" (Brief 14-2-1974, n. 7).

Zo zullen wij, met Jezus, altijd zaaiers van vrede en vreugde kunnen zijn.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 14 juni 2019