Boodschap van de prelaat (8 mei 2019)

Mgr. Ocáriz moedigt ons aan in deze meimaand een houding van dankbaarheid jegens God te hebben "Dank Hem voor alles, want alles is goed”, zoals de heilige Jozefmaria ons heeft geleerd.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Boodschap van de prelaat (8 mei 2019)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

We herinneren ons goed hoe de heilige Jozefmaria ons aanmoedigde om gewoonlijk een houding van dankbaarheid jegens God te hebben “Dank Hem voor alles, want alles is goed”(De Weg, nr. 268). Het is een eenvoudige en zeer waardevolle manier van bidden.

Laten we de Heer bedanken voor al het goede in ons leven en voor de vele gaven, waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Zelfs te midden van de moeilijkheden, het lijden of de ervaring van onze zwakheid, biedt God ons de mogelijkheid om verder te kijken en om op Zijn liefde te vertrouwen: “Als je God voor alles dankt, heb je grote vooruitgang geboekt in je geestelijk leven”, zei de heilige Jozefmaria bij een gelegenheid (28 maart 1971).

Enkele dagen geleden hebben wij onze Heer speciaal bedankt voor de wijding van 34 nieuwe priesters van de Prelatuur. Moge deze dankzegging ons ertoe aanzetten te bidden voor alle priesters in de Kerk, opdat zij, zoals de paus heeft gevraagd, “niet bang zijn om hun leven volledig beschikbaar te stellen ten dienste van de hun toevertrouwde gelovigen” (15 november 2018).

De zaligverklaring van Guadalupe Ortiz de Landázuri staat voor de deur. Laten we dankbaar zijn en de Heer vragen dat het steeds dieper tot ons doordringt - in ons denken en in ons handelen - dat het gewone leven een weg is van heiligheid: een gelegenheid om God en de anderen lief te hebben met daden van dienstbaarheid.

Laten we ons, zoals altijd, en vooral in deze maand mei, in ons gebed wenden tot de moederlijke voorspraak van de heilige Maagd Maria.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 8 mei 2019