Bericht van de prelaat (22 november 2020)

Op het hoogfeest van Christus Koning nodigt mgr. Ocáriz ons uit om enkele woorden van de heilige Jozefmaria te overwegen opdat Christus ook in óns hart kan regeren.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (22 november 2020)

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

Het is nog maar kort geleden dat jullie de uitgebreide brief hebben ontvangen over enkele kenmerken van onze overgave in het Werk. Ik wil jullie aanmoedigen om door te gaan met het lezen en verdiepen van deze tekst. Ik nodig ook de Medewerkers en degenen die deelnemen aan het werk van Sint Rafaël uit om het zorgvuldig te lezen, want het kan jullie helpen om het Werk beter te leren kennen en het meer te beschouwen als iets eigens.

Blijf bidden voor degenen die gisteren de diakenwijding hebben ontvangen in deze bijzondere omstandigheden. Laten we ook bidden voor het leed dat deze pandemie bij mensen over de hele wereld blijft veroorzaken.

Vandaag, op de liturgische feestdag van Christus Koning, kunnen we opnieuw mediteren over die woorden van de heilige Jozefmaria: "Opdat Christus in mij heerst heb ik een overvloed van zijn genade nodig, want alleen dan zal alles kunnen veranderen in een hosanna, een vreugdezang voor Christus, mijn koning: iedere hartslag, de lichtste ademhaling, een vluchtige blik, ieder doodgewoon woord, de eenvoudigste gewaarwording: alles." (Christus komt langs, nr. 181).

Ook al voelen we ons persoonlijk ver van dit ideaal, dat is geen reden om het als onmogelijk te beschouwen of om ontmoedigd te worden. Als we van onze kant doen wat goed is, zal de genade van God, misschien zonder dat we het merken, ons hart geleidelijk aan gelijkvormig maken aan dat van Jezus Christus.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader


Rome, 22 november 2020