Bericht van de prelaat (1 oktober 2019)

Een dag vóór 2 oktober moedigt de prelaat ons aan om vol optimisme en gedrevenheid, het avontuur aan te gaan om alle mensen de vriendschap met Christus te brengen.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (1 oktober 2019)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Afgelopen september hebben we in Rome enkele dagen gewijd aan het nadenken over de noodzaak en de uitdagingen van de christelijke vorming in onze tijd. We hebben onder andere stilgestaan bij de overtuiging van onze Vader dat de vorming die in het Opus Dei gegeven wordt erop gericht moet zijn "christenen vol optimisme en gedrevenheid te vormen, die in staat zijn hun goddelijk avontuur in de wereld te beleven" (Brief 2-10-1939).

Laten we leven – en de anderen helpen te leven – met het hoopvolle optimisme dat voortkomt uit het besef dat we niet alleen noch voornamelijk op onze arme krachten hoeven te vertrouwen, maar op Gods genade (vgl. Mt. 28,20). Met gedrevenheid, zonder ons aan traagheid over te geven en steeds aandachtig luisterend naar de Heilige Geest (vgl. 2 Kor 3,6). Zo zullen wij ons elke dag met heilige stoutmoedigheid in het avontuur kunnen storten om alle mensen de vriendschap van Christus te brengen tegen de achtergrond van het gewone leven (vgl. Mc.16,15).

Nu we opnieuw een 2 oktober naderen, kunnen deze overwegingen ons helpen om in ieder van ons en in veel andere mensen het optimisme en élan te blijven bevorderen voor het avontuur om Christus op de top van alle menselijke activiteiten te plaatsen.

Aan het einde van deze regels vraag ik jullie te bidden voor de vruchten van de buitengewone missiemaand die paus Franciscus uitgeroepen heeft en voor de bisschoppensynode die over een paar dagen in Rome zal beginnen.


Met alle genegenheid zegent jullie

jullie VaderRome, 1 oktober 2019