“Niets is de moeite waard, als wij niet naast de Heer staan”

Jouw Moeder, Maria, zal je naar de Liefde van Jezus leiden. Je zult bij Hem zijn cum gaudio et pace, met blijdschap en vrede, en je zult je door Hem 'gedragen' weten, want in je eentje zou je vallen en onder het slijk komen. Zo zul je steeds verder komen op je weg, en geloven, liefhebben en lijden. (De Smidse, 677)

Maria en Jozef gingen een dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat ze Hem niet vonden, keerden ze al zoekende naar Jeruzalem terug (Luc 2, 44­-45). De Moeder van God die bezorgd op zoek was naar haar Zoon die buiten haar schuld zoek was geraakt, en die de opperste vreugde smaakte toen zij Hem terugvond, die Moeder zal ook ons helpen op onze schreden terug te keren en te verbeteren wat nodig is, wanneer wij door onze lichtzinnigheden of zonden er niet in slagen Christus te zien. Zo zullen wij de vreugde beleven Hem opnieuw te omhelzen om Hem te zeggen, dat wij Hem nooit meer willen verliezen.

Moeder van wetenschap is Maria, omdat van haar de belangrijkste les geleerd wordt: dat niets de moeite waard is als wij niet naast de Heer staan; dat alle wonderen der aarde, alle bevredigde ambities tot niets dienen, als in onze borst niet de vlam van een levende liefde brandt, het licht van de heilige hoop die een voorproef is van de oneindige liefde in ons definitieve Vaderland.

Vrienden van God, 278

Ontvang berichten per e-mail

email