“Inspannen voor het apostolaat”

Als uit je gebed, je offer en je inzet niet steeds blijkt dat je je voortdurend inspant voor het apostolaat, dan geeft dat duidelijk aan dat je niet helemaal gelukkig bent en dat je trouw verder moet groeien. Wie gelukkig is en beseft dat hij het goede bezit, doet moeite om dit aan anderen door te geven. (De Smidse, 914)

Pas wanneer je je eigen ik weet te vertrappen en gaat leven voor anderen, zul je een geschikt werktuig zijn in de handen van God.
Hij riep - roept - zijn leerlingen en geeft hun de opdracht: Ut eatis, ga iedereen zoeken!
De Smidse, 915

In modico fidelis, trouw in het kleine...! Dat is jouw taak, mijn kind. Je moet de zielen niet alleen redden, je moet ze ook heiligen door dag in dag uit, aan ieder ogenblik - hoe onbeduidend het ook mag lijken - een klank van eeuwigheid te geven.
De Smidse, 917

In veel bedrijven komt de apparatuur tot stilstand als de stroom uitvalt. Zo gaat het ook in het apostolaat. Zonder gebed en versterving - waardoor het heilig Hart van Christus wordt geraakt - blijft het onvruchtbaar.
De Smidse, 919

Ontvang berichten per e-mail

email