Tag: Maria

Er zijn 47 resultaten voor "Maria"
Meibedevaart

Meibedevaart

De Kerk wijdt de maand mei aan de Onze Lieve Vrouwe. “De meimaand begint nu. Christus verwacht van ons, dat wij deze kans niet onbenut laten om in liefde tot Hem te groeien door de omgang met zijn Moeder,” aldus schreef de H. Jozefmaria.

Van het Opus Dei

“Zing voor de Onbevlekte Maagd”

De almachtige en alwetende God moest zijn Moeder kiezen. Wat zou jij doen als je je moeder had moeten kiezen? Ik denk dat jij en ik onze eigen moeder hadden gekozen en haar hadden overladen met alle genaden. Dat deed God. Na de Allerheiligste Drieëenheid komt Maria daarom op de eerste plaats.

“Maria, Lerares van het verborgen offer!”

Maria, Lerares van het verborgen en stille offer! - Zie haar, haast altijd verborgen, met haar Zoon meewerken: Zij weet en zwijgt. De Moeder van Smarten; als je naar haar kijkt, let dan op haar hart. Zij is een Moeder met twee kinderen, die tegenover elkaar staan: Hij... en jij. (De Weg, 506)

“Maria, dochter van God de Vader”

Wat een laag gedrag, en wat een ontrouw aan de genade! Moeder, toevlucht van de zondaars, bid voor mij, opdat ik het werk van God in mijn hart nooit meer in de weg sta. (De Smidse, 178)

“De Moeder van God is ingeslapen”

Dit is de sleutel van de deur, die toegang geeft tot het Rijk der Hemelen: Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum. Wie de wil van mijn Vader doet..., die zal binnengaan! (De Weg, 754)

“Draag op je borst het heilig scapulier”

Draag op je borst het heilig scapulier van de berg Carmel. - Er zijn veel uitstekende manieren om Maria te vereren, - maar weinige hebben zo diep wortel geschoten bij de gelovigen, en weinige werden zo vaak door de pausen gezegend. - Hoe moederlijk is bovendien het hieraan verbonden zaterdags privilege! (De Weg, 500)