“Dan moet je in Gods tempo verder gaan en niet in het jouwe”

Je zegt van wel, dat je vastbesloten bent Christus te volgen. - Goed, maar dan moet je in Gods tempo verder gaan en niet in het jouwe! (De Smidse, 531)

Wat het fundament van onze trouw is?
Ik kan in een paar woorden samenvatten dat die gebaseerd is op de liefde tot God waardoor wij alle hindernissen overwinnen: het egoïsme, de hoogmoed, de vermoeidheid, het ongeduld...
Een mens die liefheeft treedt zichzelf met de voeten; voor hem staat vast dat hij niet voldoende weet lief te hebben, zelfs als hij met hart en ziel bemint.
De Smidse, 532

In het geestelijk leven is volharding een vereiste, net zoals in de menselijke liefde.
Door vaak op dezelfde thema's terug te komen en ze steeds opnieuw te overwegen, zullen er nieuwe horizonten voor je opengaan.
En misschien vraag je je dan vol verbazing af: waarom heb ik dat niet eerder zo duidelijk gezien? Dat komt doordat wij soms als stenen zijn, die het water almaar over zich heen laten lopen, zonder er ook maar een druppel van op te nemen.
Daarom is het nodig op hetzelfde terug te komen - hoewel het niet hetzelfde is! - om de zegeningen van God in ons op te kunnen nemen.
De Smidse, 540

Wees ervan overtuigd dat God zich niet laat overtreffen in edelmoedigheid. Wie zich aan Hem overgeeft, krijgt van Hem de kracht om trouw te zijn.
De Smidse, 623

Ontvang berichten per e-mail

email