Wat is het verschil tussen een gewone min of meer praktiserende katholiek en iemand van het Opus Dei?

Veel gestelde vragen

Er is geen verschil, in zoverre een lid van het Opus Dei een gewone katholiek is die binnen zijn christelijke roeping een specifieke roeping heeft ontvangen. Hij maakt deel uit van een geestelijke familie en probeert een betere christen te zijn en met de zending van de Kerk mee te werken.

Deze roeping onderscheidt hem niet van de anderen. Anders dan bij een religieus, verandert haar of zijn leven niet in een kerkelijk teken van de navolging van Christus. De seculariteit is wezenlijk voor alle gelovigen van het Opus Dei, ook voor degenen die het apostolische celibaat beleven als deel van hun roeping.

Als men onder ‘gewone katholiek’ iemand verstaat die in zijn of haar leven niet bijzonder geëngageerd is met de Heer en met de Kerk, dan zullen de gelovigen van het Opus Dei proberen buiten deze categorie te vallen. Sterker nog: ze weten zich geroepen om hun naasten in herinnering te brengen dat voor een leerling van Christus “gewoon zijn” betekent Christus onvoorwaardelijk volgen, ook wanneer dat opvallend of zelfs onbegrijpelijk is vanuit een niet-christelijk perspectief.