Wat is het doel van dit Motu Proprio?

Vragen en antwoorden over het motu proprio "Ad charisma tuendum" en over het buitengewoon algemeen congres in het Opus Dei.

Het Motu Proprio Ad charisma tuendum (‘Voor de bescherming van het charisma’) werkt uit en concretiseert de verandering die de Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium met zich heeft meegebracht, door de bevoegdheden inzake Personele Prelaturen over te dragen van het Dicasterie voor de Bisschoppen naar het Dicasterie voor de Clerus.

Zowel uit de titel als uit de inleiding blijkt de vastbeslotenheid van de Heilige Vader om deze verandering door te voeren met volledige eerbiediging van het charisma van Opus Dei.