​Vorming in geestelijk vermogen tot onderscheiding

Laten we samen bidden zodat de hele kerk de noodzaak inziet van vorming in geestelijk onderscheidingsvermogen, op persoonlijk en op het niveau van de samenleving.

Van de paus

De kerk van vandaag moet groeien in het geestelijk onderscheidingsvermogen.

Er zijn veel manieren om het leven goed te gebruiken door het in dienst te stellen van menselijke en christelijke idealen.

We zijn door God geschapen uit liefde en om lief te hebben. We moeten ‘van binnenuit lezen’ wat de Heer van ons vraagt, om in liefde te leven en om deze liefdesmissie voort te zetten.

De tijd waarin we leven vereist dat we een diepgaand vermogen ontwikkelen om te onderscheiden… Om te onderscheiden welke stem, tussen al die stemmen, de stem van de Heer is; welke de stem is van Hem die ons leidt naar de Wederopstanding, naar het Leven en de stem die ons helpt om niet te vervallen in de ‘cultuur van de dood.

Laten we samen bidden zodat de hele kerk de noodzaak inziet van vorming in geestelijk onderscheidingsvermogen, op persoonlijk en op het niveau van de samenleving.

Paus Franciscus, maart 2018