Verrassing en verdriet

Perscommuniqué van het Informatiebureau van het Opus Dei over de arrestatie van Mgr. Lucio Ángel Vallejo Balda.

Verschillende media hebben het Informatiebureau van het Opus Dei in Rome om commentaar verzocht op berichten over de arrestatie van Mgr. Lucio Ángel Vallejo Balda. Wij zijn door deze berichten verrast en ze hebben ons pijnlijk getroffen.

Het Opus Dei beschikt niet over informatie betreffende deze zaak. Als de beschuldiging waar blijkt te zijn, dan is dit bijzonder pijnlijk omwille van de aan de Kerk berokkende schade.

Mgr. Vallejo behoort tot het Priestergenootschap van het Heilig Kruis, een vereniging van priesters die intrinsiek verbonden is aan het Opus Dei. Deze vereniging heeft geen recht om in het pastorale dienstwerk en de werkzaamheden te interveniëren die de leden voor hun bisdom of voor de Heilige Stoel uitvoeren. De missie van de vereniging is de geestelijke begeleiding van haar leden.

Mgr. Vallejo werd door de Heilige Stoel gevraagd om in Rome te werken, en dit met instemming van zijn bisschop (bisdom Astorga, Spanje). De prelatuur van het Opus Dei had geen deel in dit besluit en wist ook niet hiervan totdat dit openbaar werd. De leidinggevenden van Mgr. Vallejo zijn die van de Heilige Stoel en de bisschop van het bisdom waar hij is geïncarneerd (Astorga).

Informatiebureau van de Prelatuur van het Opus Dei in Rome