Verklaring over het Opus Dei, de heilige Jozefmaria Escrivá en Roland Joffé’s film “There Be Dragons”

Enkele antwoorden van het infobureau van het Opus Dei in de VS op mediavragen over de film “There Be Dragons”, geregisseerd door Roland Joffé. De stichter van het Opus Dei is een van de hoofdrolspelers in deze film.

Op verzoek van de filmproducenten verstrekte het informatiebureau van de Prelatuur van het Opus Dei historische gegevens en audiovisueel materiaal over de heilige Jozefmaria, zoals gebruikelijk bij verzoeken voor nieuwsberichten, boeken en documentaires.

Het nieuws over een film over het leven van de heilige Jozefmaria, van een regisseur van het kaliber van Roland Joffé, wekt veel belangstelling en hoge verwachtingen. Deze film is echter géén project van de Prelatuur van het Opus Dei, en het kleine aantal leden van het Opus Dei dat erbij betrokken is, handelt geheel op persoonlijke titel.

Informatie over de film van Roland Joffé is te vinden op de website: www.therebedragonsfilm.com.