Samenwonen of trouwen?

Ongeveer tachtig personen kwamen op zaterdag 4 april in Leuven samen om na te denken over het thema: “Samenwonen of trouwen”, op basis van de uiteenzettingen van Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, en Gerard van den Aardweg, psychotherapeut. Dit colloquium is een initiatief van Forum Arenberg, een vereniging die vrienden en oud-studenten van studentenhuis Arenberg bijeenbrengt.

Het Opus Dei in België

In zijn voordracht heeft Mgr. Everard de Jong over zijn tijd als studentenaalmoezenier verteld, waarin hij heel vaak werd geconfronteerd met vragen over seksualiteit en huwelijk. Deze materies raken tot de kern van de persoonlijkheid. De seksualiteit is een taal waarbij, om authentiek te zijn, de persoon met al haar dimensies moet betrokken worden: vegetatief (instincten), emotioneel (gevoelens) en intellectueel (verstand en wil). Daarbij komt er in het christelijke huwelijk nog een vierde dimensie: de spirituele of sacrale dimensie.

Als het lichaam “ja” zegt terwijl de geest aarzelt (“ik ben niet bereid om mij te engageren”) ontaardt de taal van de seksualiteit. Samenwonen of trouwen? De cijfers wijzen erop dat samenwonenden vaker scheiden en hun partner minder trouw zijn. Maar is het niet noodzakelijk om elkaar goed te leren kennen alvorens zich te engageren? Natuurlijk, maar dat bereik je niet door “elkaar uit te testen”. Waar het op aankomt, is vaak samen bezig te zijn, met elkaar te communiceren en de waarden en verwachtingen van de andere te ontdekken.

De tweede gastspreker, psychotherapeut Gerard van den Aardweg, heeft de stelling verdedigd dat “het huwelijk in onze genen zit”. Daarmee bedoelt hij dat er psychische instincten in de mens bestaan en dat het huwelijk één daarvan is. Het verlangen naar geluk kan slechts verwezenlijkt worden door het aangaan van een persoonlijke relatie en niet door te streven naar macht, bezittingen en kennis. Het hoge aantal echtscheidingen is een van de gevolgen van de seksuele “bevrijding” die de echtgenoten aanzetten om op zichzelf gericht te zijn in plaats van begaan te zijn met de andere.

Welnu, de seksualiteit vereist zelfdiscipline, want zij moet rekening houden met de gevoelens van de andere. Dit aspect wordt totaal genegeerd door de ideologie die vandaag de dag aan de kinderen wordt onderricht en die seksualiteit herleidt tot het zoeken naar genot. Het is hoog tijd dat het huwelijk opnieuw naar waarde wordt geschat als “de grootste vooruitgang van de evolutie” (aldus een niet-gelovige psycholoog aangehaald door de gastspreker), omdat het huwelijk en het gezin de pijlers zijn van elke beschaving.