Regionale bijeenkomsten of werkweken van het Opus Dei

Enkele vragen en antwoorden: Wat zijn Regionale bijeenkomsten of werkweken? Wanneer vonden ze voor het eerst plaats? Hoe zijn de Regionale bijeenkomsten verbonden met het eeuwfeest van Opus Dei? Hoe kunnen we deelnemen aan de regionale bijeenkomst?

Semanas de trabajo o Asambleas regionales del Opus Dei

1- Wat is een Regionale bijeenkomst?

Een Regionale bijeenkomst, ook wel Werkweek genoemd, is een gelegenheid waarin de Statuten van het Opus Dei (nr. 162-170) voorzien om in een regio de meest relevante onderwerpen voor de vorming en apostolische zending van haar leden te bestuderen, en om de balans op te maken van de tijd die verstreken is sinds de vorige bijeenkomst (nr. 162). Ze vinden om de tien jaar plaats en worden bijeengeroepen door de regionale vicaris met mandaat van de prelaat (nr. 164). Ze hebben een raadgevende functie en bieden een gelegenheid om de ideeën en meningen van alle leden van het Werk te verzamelen over hoe het apostolische werk in elk land en op elk historisch moment te bevorderen.

De beginfase, waarin een brede deelname wordt aangemoedigd, bestaat uit het inzenden van ervaringen, suggesties, voorstellen, enz. door de gelovigen van de Prelatuur, medewerkers en vrienden, over het voorgestelde thema (nr. 167).

Na afloop van de eerste fase, die minstens twee maanden duurt, begint een fase van verwerking van alle gedane voorstellen - evenals van de voorstellen van degenen die aan de laatste fase deelnemen - om aan de hand hiervan het werkdocument voor de slotbijeenkomst op te stellen (nr. 168).

Na minstens een maand begint dan de afsluitende fase, met de bijeenkomst van degenen die persoonlijk zijn opgeroepen (nr. 166) onder voorzitterschap van de Prelaat of zijn afgevaardigde (nr. 165).

De conclusies van de bijeenkomst worden naar de Prelaat gestuurd (nr. 169); met zijn goedkeuring, staan ze ter beschikking van het regionale bestuur en zijn ze van groot belang voor de voorbereiding van de gewone algemene congressen, die om de acht jaar plaatsvinden om de situatie van de Prelatuur te bestuderen en actiepunten voor het bestuur voor te stellen (nr. 133).

2- Wanneer vonden ze voor het eerst plaats?

De beschrijving hiervan wordt gegeven in het artikel "De Werkweken in de stichtingsjaren", gepubliceerd in het tijdschrift ‘Studia et Documenta’ van het Historisch Instituut St. Jozefmaria.

De heilige Jozefmaria riep de eerste bijeen in 1943, in Madrid, waaraan 16 mensen deelnamen; in het geval van vrouwen vond de eerste plaats in 1948. Sindsdien worden ze met een zekere regelmaat in elke regio gehouden.

3- Hoe zijn de Regionale bijeenkomsten verbonden met het eeuwfeest van Opus Dei?

Dit keer zullen de Regionale bijeenkomsten een gelegenheid zijn om iedereen in staat te stellen deel te nemen aan de voorbereiding van het eeuwfeest, dat vanaf 2028 gevierd zal worden. Het doel van de eerstvolgende regionale bijeenkomsten is om mensen van het Opus Dei, medewerkers en vrienden aan te moedigen om na te denken over hoe ze kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de uitdagingen van de huidige tijd in de geest van het Opus Dei en hoe ze het eeuwfeest in elke plaats kunnen vieren.

4- Hoe kunnen we deelnemen aan de regionale bijeenkomst?

Vanaf het begin heeft de heilige Jozefmaria het belang van ieders deelname benadrukt en dit is verwoord in punt 167 van de Statuten. In elke regio zullen de wijze van deelname en de methodologie worden bekend gemaakt. Door het organiseren van gesprekken, vormingsactiviteiten, groepsbijeenkomsten, enz., zal iedereen de kans krijgen om deel te nemen.