Pauselijke intentie: missionaire opleving

Paus Franciscus heeft een buitengewone missiemaand afgekondigd. Hij wil ons eraan herinneren, dat we in een permanente staat van missie leven door Christus te laten zien met respect voor de vrijheid van iedereen.

Van de paus en de Kerk

Elke gedoopte man of vrouw heeft een missie. Een missie die niet gericht is op bekering, maar om de redding door Christus te laten zien met respect voor de vrijheid van iedereen.

"Vandaag is er een nieuwe impuls nodig in de missieactiviteit van de kerk om de uitdaging aan te gaan om Jezus’ dood en verrijzenis te verkondigen.

De periferieën bereiken, de middens waarin mensen leven, de culturele en religieuze milieus die veraf staan van het Evangelie – dit is wat we bedoelen met missio ad gentes.

En vergeet niet dat de kern van de zending van de Kerk is: het gebed.

Laten we in deze buitengewone missiemaand bidden, zodat de Heilige Geest een nieuwe missionaire opleving zal teweegbrengen bij alle gedoopten en zij die gezonden zijn door de kerk van Christus."

De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de missie van de kerk.