Paus: Social media als plaats rijk aan menselijkheid

Internet en de sociale netwerken bieden ons veel mogelijkheden. Het is noodzakelijk om ze goed en ten goede te gebruiken. Niet om ons te isoleren, maar om beter te communiceren. Niet om leugens te verspreiden, maar om waarheden te vertellen.

Van de paus en de Kerk

“Het internet is een geschenk van God en het is tevens een grote verantwoordelijkheid.

De nieuwe vormen van communicatie – de plaatsen van waaruit deze kan plaatsvinden, de verscheidenheid aan middelen – heeft een verbreding van de horizon, een verruiming van de blik met zich meegebracht voor heel veel mensen.

Laten we gebruik maken van de mogelijkheden tot ontmoeting en solidariteit die de sociale media bieden.

En dat het digitale netwerk geen plaats van vervreemding is. Dat het een concrete plaats is, een plaats rijk aan menselijkheid.

Laten we samen bidden, opdat de sociale media de eigen persoonlijkheid niet opheffen, maar dat zij solidariteit en respect voor de anderen in hun verschillen stimuleren.”

https://www.thepopevideo.org