Paus Franciscus: De rechten van werknemers en werklozen

Laten we bidden, broeders en zusters, voor de wereld van de arbeid – dat het respect en de bescherming van de rechten van iedereen verzekerd worden en dat werklozen de gelegenheid krijgen om, door hun werk, bij te dragen tot de opbouw van het algemeen welzijn.

Paus Franciscus:

"We mogen nooit de waardigheid en de rechten van werknemers vergeten; we moeten situaties waarin deze rechten worden geschonden, aanklagen en bijdragen aan een echte vooruitgang van mens en maatschappij.
Laten we bidden, broeders en zusters, voor de wereld van de arbeid – dat het respect en de bescherming van de rechten van iedereen verzekerd worden en dat werklozen de gelegenheid krijgen om, door hun werk, bij te dragen tot de opbouw van het algemeen welzijn."

https://thepopevideo.org