Paus: de Catechisten

Laten we samen bidden voor de catechisten, ze zijn geroepen om het Woord van God te verkondigen – opdat ze er met moed, met creativiteit, met de kracht van de Heilige Geest, met vreugde en met grote vrede van getuigen.

Paus Franciscus – december 2021

Weet je nog dat je naar de catechese ging? Misschien realiseerde je het je toen niet, maar – zoals de Paus het ons in zijn video van december vertelt – “catechisten hebben een onvervangbare missie in de overdracht van het geloof”.

In de woorden van Franciscus: “Catechist zijn betekent dat men ‘catechist is’, niet dat men als catechist werkt. Het is een manier van zijn, en we hebben goede catechisten nodig die zowel metgezellen als opvoeders zijn.” In veel delen van de wereld is “de evangelisatie in wezen in handen van een catechist”. Zó belangrijk is hun missie. 

“Catechisten hebben een onvervangbare missie in het doorgeven en verdiepen van het geloof. Het lekenambt van de catechist is een roeping, het is een missie. Catechist zijn betekent dat je ‘catechist bent’, niet dat je ‘werkt als catechist’. Het is een manier van zijn, en er zijn goede catechisten nodig die zowel metgezellen als pedagogen zijn.

Er zijn creatieve mensen nodig die het Evangelie verkondigen, waarbij zij de gulden middenweg vinden tussen te discreet en te assertief. Bovenal dienen ze het te verkondigen met hun leven, met zachtmoedigheid, in een nieuwe taal die nieuwe wegen opent. En in zoveel bisdommen, op zoveel continenten, is de evangelisatie in wezen in handen van een catechist.

Laten we alle catechisten bedanken voor het enthousiasme waarmee ze deze missie ten dienste van de Kerk beleven. Laten we samen bidden voor de catechisten, geroepen om het Woord van God te verkondigen: opdat ze er getuige van mogen zijn met moed, met creativiteit, met de kracht van de Heilige Geest, met vreugde en met diepe vrede”.

Download infogram in hogere kwaliteit, klik hier.

De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de missie van de Kerk.

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://popesprayer.va/

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://www.devideovandepaus.org

Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va.