Mis ter ere van de heilige Josemaría te Brussel

Op zaterdag 17 juni ging Mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik, de mis ter ere van de heilige Josemaría voor in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel.

Bij het begin van de viering herinnerde Mgr. Harpigny, omringd door een tiental andere priesters, ons eraan dat wij allemaal geroepen zijn om heilig te worden. Tijdens zijn homilie, gehouden voor ongeveer 500 gelovigen, benadrukte de bisschop van Doornik de roeping die wij van de Heer ontvangen hebben. Zo bevat de schepping van de wereld die Genesis verhaalt een verantwoordelijkheid die God aan de mens geeft: namelijk de wereld beheren. Of men christen is of niet, door onze activiteit, ons werk, kunnen wij de wereld mooier maken.

Wanneer de wereld slecht schijnt te functioneren, omwille van de mensen of van de natuur, zijn we geneigd ons af te vragen: wat kan ik doen, hoe reageren? Als christenen zijn we geroepen te doen zoals Petrus. De Heer vraagt hem opnieuw de netten uit te werpen. Petrus gehoorzaamt en de boot zinkt haast, zo overvloedig is de vangst. Petrus werpt zich dan ter aarde voor de Heer en noemt zich een zondaar. Jezus gaat hem bemoedigen en hem de opdracht geven visser van mensen te worden.

Al tientallen jaren vist men in de Kerk met een vislijn: één vis per keer. Jezus vraagt om netten uit te werpen om veel vis te vangen. Onze zending is bedoeld voor de grote menigte. Christus zegt ons “maakt alle volkeren tot mijn leerlingen”. Voor ons is dat een nuttige herinnering. Men moet verder kijken dan zijn eigen wijk en de hele wereld beschouwen. De Heer vraagt ons te getuigen met vreugde en kracht.

Zoals de heilige Josemaría zei: het is in de omstandigheden van deze wereld dat we geroepen zijn om heilig te worden. Het is ook daar dat wij iemand zullen hebben die ons komt redden, om ons van het kwaad te verlossen, om ons te vergeven. Dat veronderstelt dat men zich laat leiden door de heilige Geest. Deze Geest doet ons ontdekken dat we kinderen zijn van een zelfde Vader en mede-erfgenamen met Christus. We worden uitgenodigde om binnen te gaan in de relatie van Jezus met zijn Vader: een ongehoorde, onverwachte werkelijkheid die alleen God ons kon verkondigen. Wij worden uitgenodigd deel te nemen aan het leven zelf van de Drie-eenheid.

Heiligheid is een uitnodiging van God waarop we alleen maar “ja” hoeven te antwoorden. Het is een antwoord op een roeping. Leviticus herinnert ons eraan “weest heilig zoals ik heilig ben”, net als ook een brief van Sint Petrus. Gedurende ons hele leven ontmoeten wij getuigen van deze heiligheid. We kunnen God daarvoor danken.